Pejaković: Sve banke će moći da obezbijede 7,5 miliona eura

Sve banke će moći da podignu osnivački kapital sa postojećih pet na 7,5 miliona eura, ukoliko bude usvojen Zakon o kreditnim institucijama koji je predložila Centralna banka Crne Gore, kazao je Pobjedi generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković.

Kapital banaka u našem sistemu se kreće od 7,9 do 115 miliona eura. Ti podaci ukazuju da je realna postavka kapitala od 7,5 miliona, kaže Pejaković i podsjeća da je osnivački kapital u Hrvatskoj 5,4 miliona eura.

Kapital banke predstavlja njenu osnovu za podršku klijentima, jer je postojećim propisima dozvoljeno da plasira do 25 odsto sopstvenih sredstava jednom licu ili grupi povezanih lica.

“Solventnost je na nivou sistema 17,47 odsto, a zakonski minimum je deset odsto, što ukazuje na dobru kapitalizovanost, ali je zahtjev CBCG da se ona u kontinuitetu ojačava u zavisnosti od strategije i profila rizika sa kojim se susrijeću banke pojedinačno”, ističe Pejaković i naglašava da je solventnost ili ponderisane bilansne i vanbilansne pozicije u odnosu na kapital, pokazatelj koji ukazuje na stabilnost banke.

Sam iznos kapitala nije u fokusu supervizije ukoliko zadovoljava, a zakon nalaže da u osnivanju i tokom poslovanja ne smije da pada ispod propisanog nivoa.

“Da ne bude nedoumica, garanciju stabilnosti sistema imamo kroz tretiranje kapitala, gdje banke kroz izdvajanje obavezne rezerve doprinose sigurnosti likvidnosti, ali na stabilnost utiče finansijska infrastuktura kao što je Fond za zaštitu depozita, a u skorijoj budućnosti i fond za sanaciju banaka, koje pune komercijalne banke”, pojašnjava on.

Podsjeća da je obaveza za IBM u stečaju 22 miliona eura, a da je Fond raspolagao sa 145 miliona.

“Ove cifre daju jasnu sliku. I CBCG je razmišljajući o jačanju sistema uvela je mogućnost intervencije po potrebi u ojačavanju pozicije konkretne banke”, objašnjava generalni sekretar.

On ističe da nakon uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci (7. decembra 2018) sve ključne bilansne pozicije na nivou sistema bilježe rast.

“Depoziti u 13 preostalih banaka porasli su za 28 miliona eura, a likvidna aktiva za šest miliona. Ukoliko se izuzmu Atlas i IBM, koeficijent solventnosti na nivou sistema iznosi 17,47 odsto. Učešće loših kredita u 13 banaka je 5,44 odsto, dok je učešće kredita koji kasne sa otplatom preko 90 dana 3,09 odsto. Preliminarni podaci na kraju prošle godine ukazuju da će dobit banaka biti 47 miliona eura”, naveo je Pejaković.

(Pobjeda)

Check Also

Monteput: Za nepuni mjesec, auto-putem prošlo 293.000 vozila, ukupan prihod 1.131.086 eura

Od početka naplate putarine na auto-putu “Princeza Ksenija” pa sve do ponoći 15. avgusta, prošlo …

One comment

  1. Drzava na prvo mjesto

    Zugic je efemeran. Bitna je stabilnost sistema finansijskog i posledicno privrede.

Leave a Reply

Your email address will not be published.