Budva

Ultimatum Budvi: Platite ili aktiviramo državnu garanciju

Njemačka kompanija WTE iz Esena i austrijski koncern EVN dali su Opštini Budva ultimatum da će 14. februara aktivirati državnu garanciju od 29,3 miliona eura, koju je dala Vlada Crne Gore, ako se ne ispune njihovi uslovi. Takođe, njemačko-austrijska kompanija namjerava da odmah napusti postrojenje, i nije spremna više da pruža logistiku u upravljanju kolektora na Vještici.

Koncern WTE/EVN dostavio je nove uslove Opštini Budva, nezadovoljan nalazima konsultantske kuće „Dr Duhovnik“, da se angažuje nezavisni ekspert iz njemačke KfW banke, da im se odmah uplati nova novčana tranša od 6,5 miliona eura i da će oni upravljati postrojenjem do 31. marta.

To je „Vijestima“ potvrdio gradonačelnik Budve Marko Bato Carević koji je u ponedjeljak hitno pozvan u Vladu Crne Gore na sastanak, kome su prisustvovali potpredsjednik Vlade Milutin Simović, ministar finansija Darko Radunović, kao i predstavnici WTE/ EVN.

Carević nije htio detaljno da govori o toku sastanka, uvjeren je da će se postići dogovor. On je kazao da je Budva spremna da plati novu tranšu od 6,5 miliona eura, ali da se za taj iznos umanji garancija. Ponovio je da bi u suprotnom, ukoliko bi im uplatili novac, a njemačko-austrijski partner aktivirao garanciju, šteta za Budvu bila 18 miliona eura.

Opština i Vlada su krajem maja prošle godine, nakon dogovora sa WTE/EVN zaključile ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza, po kome je lokalna uprava tada sa svoga računa WTE-u isplatila 3,25 miliona eura, dok joj je Vlada pozajmila još toliko novca, pa je ovoj firmi, koja je u većinskom vlasništvu austrijskog koncerna EVN, tada izmiren dug od 6,5 miliona eura. Opština je Vladi pozajmicu vratila krajem prošle godine, nakon usvajanja rebalansa, mjesec prije isteka roka od šest mjeseci.

To je bio rezultat mukotrpnih pregovora jer je WTE i tada zaprijetila da će aktivirati državnu garanciju od 29,3 miliona eura, jer Opština Budva nije izmirivala obaveze pune dvije godine. Nova lokalna vlast tada je odbila da isplati dugovanje, jer se pred Specijalnim tužilaštvom vodi istraga zbog korupcionaške afere, u koju je uključena organizovana kriminalna grupa na čelu sa Svetozarom Marovićem.

Opština i Vlada dogovorili su se u maju sa Njemcima da se izmiri dio duga, a potom izvrši supervizija projekta, koja je povjerena konsultantskoj kući „Dr Duhovnik“ iz Slovenije. Za ove usluge Opština je konsultantima platila 164 hiljade eura.

Prema toj superviziji i konačnoj ponudi, Opština nudi ukupnu otkupnu cijenu od 36.442.823 eura. Ta cijena obuhvata troškove investiranja sa projektovanjem i finansiranjem postrojenja za tretman otpadnih voda u Vještici do 15. novembra 2018. i troškove upravljanja postrojenjem do 1. septembra prošle godine.

Opština je do sada uplatila njemačkoj strani 9.057.634 eura, 17.685.189 eura Opština je spremna da plati u roku od 60 dana nakon potpisivanja sporazuma, dok će 9,7 miliona eura isplatiti nakon što se završe radovi i otklone svi defekti identifikovani supervizijom i utvrđivanjem stvarnog stanja ovog projekta od strane firme “Dr Duhovnik”.

Slovenačka konsultantska kuća utvrdila je da je do sada u projekat otpadnih voda uloženo 32,6 miliona eura, operativni troškovi su 4,2 miliona, dok je Opština priznala da su dodatni radovi iznosili 2,5 miliona eura, duplo manje od onih koji su predstavljeni i nisu potvrđeni od strane nadzora. Na taj način došlo se da su kompletni troškovi investicije sa projektovanjem i upravljanjem iznosili 39,4 miliona eura. Od te sume umanjena su tri miliona eura, koliko iznosi utvrđena korupcija po pravosnažnoj presudi, pa je konačna cijena definisana na 36,4 miliona eura.

Ovakva računica očigledno ne odgovara njemačkoj strani, zbog čega se najnovijim uslovima od predsjednika Carevića traži da se angažuje nezavisni ekspert, iako je tako nešto odbijeno krajem maja prošle godine.

Carević: Na štetu građana bi išlo 18 miliona eura

Carević je kazao da su spremni da plate sve ono što je uloženo u izgradnju postrojenja.

„Insistiramo da se činjenično utvrdi stanje izvedenih radova. Zahvalan sam Vladi i njenim predstavnicima, koji su na sastanku maksimalno izašli u susret da zajednički prevaziđemo problem. Aktiviranje garancije predstavlja veliki teret i za Vladu i za Opštinu koja je direktni dužnik. Imamo nekoliko varijanti, vidjećemo razvoj situacije, spremni smo da im uplatimo 6,5 miliona eura, ali da za taj iznos umanje državne garanciju. Došli bismo u situaciju da bi dosadašnjom uplatom od devet miliona i novih 6,5 miliona eura, ukoliko bismo aktivirali garanciju, oni naplatili 18 miliona eura više nego što su uložili, a to bi išlo direktno na štetu građana“, pojasnio je Carević.

(Vijesti)

Check Also

Suma Čakrabarti napušta EBRD nakon dva odrađena mandata

Evropska banka za obnovu i razvoj sada je nezamjenjiva razvojna banka, rekao je odlazeći predsjednik …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *