Željezničkom prevozu 4,03 miliona eura subvencija za 2019. godinu

Vlada je na posljednjoj sjednici donijela odluku o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, kojom se državnoj kompaniji Željeznički prevoz dodjeljuje subvencija od 4,03 miliona eura za pokrivanje dijela troškova u vezi sa pružanjem te usluge. Odluka je donijeta na osnovu Zakona o željeznici.

U ugovoru o obavezi pružanja usluga, koji je sastavni dio odluke, ističe se da se obim zahtjevane usluge željezniĉkog prevoza putnika od javnog interesa utvrđuje Pregledom vozova iz akta Godišnji red vožnje.

Nacrt, odnosno predprojekat godišnjeg reda vožnje prevoznik podnosi naručiocu do 31. jula tekuće godine za narednu godinu. Naručilac je dužan da prevozniku dostavi sugestije na nacrt iz stava 4 ovog ĉlana do 31. avgusta tekuće godine. Prevoznik je dužan da izradi Godišnji red vožnje (projekat) i da ga dostavi naručiocu na usvajanje do 30. septembra tekuće godine. Godišnji red vožnje mora biti usvojen do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

Pruge obuhvaćene uslugom prevoza putnika od javnog interesa utvrđuju se aktom Spisak pruga obuhvaćenih Ugovorom o OJP. Subvencije za ovu godinu odnose se na pružne pravce Nikšić-Podgorica (56,5 km) i državna granica sa Srbijom-Bijelo Polje-Bar (167,4 km).

Ugovorom je definisano da prevoznik ne može, bez prethodne saglasnosti naruĉioca, prekidati pružanje usluge prevoza putnika od javnog interesa na bilo kom od službenih mjesta navedenih u Godišnjem redu vožnje.

Prevoznik je obavezan da realizuje red vožnje kao što je to utvrđeno ugovorom za 2019. godinu, sa svim izmjenama koje se obavljaju uobičajenog datuma izmjene reda vožnje u decembru i da vodi evidenciju svog učinka.

Prevoznik je obavezan da redovno i investiciono održava vozni park u mjeri u kojoj je to nepohodno za realizaciju reda vožnje vozova. Takođe, prevoznik je obavezan da nastoji da svede na minimum kašnjenja u pogledu broja vozova koji kasne i u pogledu ukupnog broja minuta kašnjenja vozova i s tim u vezi da vodi evidenciju svog učinka.

Željeznički prevoz je obavezan da tokom svakog izvještajnog perioda preduzima periodično brojanje i anketiranje putnika i da dobijene podatke koristi za poboljšanje kvaliteta usluga, kao i da te podatke dostavlja naruĉiocu u roku od 15 dana od isteka izvještajnog perioda na koji se podaci odnose.

Željeznički prevoz je dužan i da na zahtjev naručioca dostavi sve podatke vezane za predmetni ugovor i ispunjenje ugovornih obaveza.

Kako se navodi u ugovoru za 2019. godinu, jedinica za obračun troškova po osnovu pružanja usluge prevoza od javnog interesa je vozni kilometar. Prevoznik će na godišnjem nivou realizovati 770.077 voznih kilometara na osnovu ugovora.

U slučaju realizacije većeg broja voznih kilometara prevoznik snosi troškove za te vozne kilometre u potpunosti. Naknada po voznom kilometru iznosi 5,23 eura.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

MOR: Zaposlene koji rade od kuće treba bolje zaštititi

Zaposleni koji rade od kuće, a čiji se broj dramatično povećao usljed širenja pandemije COVID-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *