Oglas za posao: Centralna banka Crne Gore zapošljava na više pozicija

Centralna banka Crne Gore oglašava potrebu za prijem u radni odnos:

 

1. Viši/a savjetnik/ca, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci

U Odjeljenju za upravljanje rizicima međunarodnih rezervi u Direkciji za rizike i instrumente monetarne politike u Sektoru za finansijske i bankarske operacije

Uslovi:

 • Visoko obrazovanje, ekonomski fakultet, nivo VII-1 (240 CSPK), 3 godine radnog iskustva
 • Znanje engleskog jezika: nivo 6, srednji viši (1), B2.1 poznavanje rada na računaru
 • Specijalistička znanja iz oblasti upravljanja rizicima međunarodnih rezervi
 • Obučenost za rad na platformama za trgovanje

2. Saradnik/ca, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci

U Odjeljenju za poslove depozitara i obradu transakcija u Direkciji za platni promet sa inostranstvom i poslove depozitara u Sektoru za finansijske i bankarske operacije

Uslovi:

 • Srednje opšte i stručno obrazovanje, nivo: IV-1(240 CSPK), 1 godina radnog iskustva
 • Poznavanje inter-bankarske aplikacije
 • Poznavanje rada na računaru

3. Viši/a savjetnik/ca – administrator/ka računarske mreže, 1 izvršilac,

na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Odjeljenju za sistemsku podršku i zaštitu informacionih sistema u Direkciji za operativne poslove u Sektoru za informacione tehnologije

Uslovi:

 • Visoko obrazovanje, elektrotehnički fakultet, prirodno-matematički fakultet, nivo: VI (180CSPK)/ VII-1(240 CSPK), 3 godine radnog iskustva
 • Znanje engleskog jezika: nivo 6, srednji viši (1), B2.1 Specijalistička znanja o funkcionisanju i organizovanju infrastrukturnih komponenti IT sistema (serveri, OS, računarska mreža)

4. Kontrolor/ka, 1 izvršilac na određeno vrijeme od 6 mjeseci, u Odjeljenju za licenciranje, kontrolu, mjere i zaštitu u Sektoru za platni promet

Uslovi:

 • Visoko obrazovanje, pravni fakultet, ekonomski fakultet, nivo: VII-1(240  CSPK),1 godina radnog iskustva
 • Znanje engleskog jezika: nivo 6, srednji viši (1), B2.1
 • Poznavanje rada na računaru

5. Specijalni/a savjetnik/ca, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Direkciji za odnose sa javnošću i publikacije

Uslovi:

 • Visoko obrazovanje, pravni fakultet, nivo:VII-1(240 CSPK), 5 godina radnog iskustva
 • Znanje engleskog jezika: nivo 6, srednji viši (1) B2.1
 • Poznavanje rada na računaru

6. Saradnik/ca, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Odjeljenju za administrativne poslove u Direkciji za pravne poslove

Uslovi:

 • Srednje opšte i stručno obrazovanje, nivo IV-1, (240 kredita CSPK),6 mjeseci radnog iskustva
 • Poznavanje rada na softveru za kancelarijsko poslovanje
 • Poznavanje rada na računaru

7. Pripravnik/ca, 2 izvršioca, na određeno vrijeme od 9 mjeseci

Uslovi:

 • Visoko obrazovanje, ekonomski fakultet, nivo VII-1 (240 CSPK)
 • Znanje engleskog jezika: nivo 6, srednji viši (1), B2.1
 • Poznavanje rada na računaru

Oglas je objavljen 8. februara. Trajanje oglasa je 5 dana.

Prije donošenja Odluke o izboru kandidata iz tačke I obaviće se provjera profesionalnih sposobnosti, test specijalističkih znanja, poznavanje rada na računaru i engleskog jezika, kao i intervju sa komisijom CBCG.

Prije donošenja Odluke o izboru kandidata za tačke II obaviće se provjera profesionalnih sposobnosti, test specijalističkih znanja, poznavanje rada na računaru, kao i intervju sa komisijom CBCG.

Prije donošenja Odluke o izboru kandidata za tačke III obaviće se provjera profesionalnih sposobnosti, test specijalističkih znanja, engleskog jezika, kao i intervju sa komisijom CBCG.

Prije donošenja Odluke o izboru kandidata iz tačke IV, V i VII obaviće se provjera profesionalnih sposobnosti, poznavanje rada na računaru i engleskog jezika, kao i intervju sa komisijom CBCG.

Prije donošenja Odluke o izboru kandidata iz tačke VI obaviće se provjera profesionalnih sposobnosti i intervju sa komisijom CBCG.

Oglas je posredstvom Zavoda za zapošljavanje objavljen u sredstvima javnog informisanja, dana 08.02.2019.godine.

Napomena: Prijavljivanje na Oglas se vrši predajom dokumenata na Arhivu CBCG, odnosno slanjem dokumenata putem pošte, na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, 81000 Podgorica, u roku trajanja oglasa.

Od dokumentacije je potrebno, uz molbu, priložiti i dokaz o završenom stepenu obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome), sertifikat o znanju engleskog jezika (nije obavezno), kao i dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knjizice ili potvrda o obavljenom stručnom osposobljavanju), za sva radna mjesta izuzev za radno mjesto pripravnika.

Kontakt tel: 020 403 114

Check Also

Memorandum CBCG i 16 istitucija: Zajednički razvijaju finansijsku edukaciju

Centralna banka Crne Gore (CBCG) inicirala je Memorandum o saradnji na implementaciji Programa razvoja finansijske …

Leave a Reply

Your email address will not be published.