Aerodrom Podgorica

“Dokumenta o davanju u zakup aerodroma i dalje nezakonita”

Ni pet mjeseci nakon završrne javne rasprave, Vlada nije razmatrala koncesioni akt o davanju u zakup aerodroma u Podgorici i Tivtu. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva tvrdi da se usaglašavaju tehnički detalji. Međutim, iz Socijaldemokrata SD čiji kadar upravlja crnogorskim aerodromima, tvrdi drugačije. Prema njihovim tvrdnjama koncesiona dokumenta su nezakonita po više osnova, neprecizna su i ne štite državni interes.

SD zahtijeva da se otkloni nekoliko, kako tvrde, značajnih manjkavosti koja i dalje postoje u koncesionim dokumentima, jer, kako su nezvanično kazali za CdM, SD se može sa pojedinim koalicionim partnerima razlikovati oko određenih rješenja, ali razlike u kontekstu zakonitosti ne smije biti, jer kompromisa sa tim nema.

Kako CdM nezvanično saznaje iz partije Ivana Brajovića, SD insistira na potrebi procjene vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine, sa posebnim fokusom na vrijednost biznisa, odnosno trzišnu vrijednost resursa, budući da je, kako tvrdi izvor CdM-a iz SD-a, to jasna i nedvosmislena obaveza koja proizilazi iz Zakona o koncesijama i Zakona o drzavnoj imovini, i na osnovu koje se računa početni iznos koncesione naknade.

“Takođe, insistiramo na obavezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kao prethodnog pitanja na koje se moraju ponudili jasni odgovori, jer u suprotnom koncesiono dobro nije spremno za davanje koncesije. Uz to ponovo podsjećamo da članovi Vlade prije izjašnjavanja moraju imati na uvid sveobuhvatnu ekonomsku analizu opravdanosti davanja koncesije, sa kvalitetnom analizom alternativnih modela valorozacije aerodroma, što je takođe zakonska obaveza. Podsjećamo da još uvijek niko nije vidio tu analizu, pa čak ni članovi Vlade koji o njoj treba da se izjasne”, tvrdi izvor CdM-a.

Kako dodaje, SD ukazuje na potrebu definisanja jasne dinamike ulaganja koncesionara koja podrazumijeva precizan plan investicija, što je takođe, ne samo zakonska obaveza, nego stvar elementarne logike, jer mi određujemo šta je interes države, a ne budući koncesionar.

“Takozvana “treća strana” iz ugovora mora biti uklonjena, jer od samog starta tvrdimo da je tripartitnost u ugovorima ove vrste nezakonita, iako su nas angažovani “eksperti” od strane IFC ubjeđivali u suprotno. Ukazujemo da se mora odustati od nonsensa da budući koncesionar radi studiju izvodljivosti za potencijalne aerodrome u Ulcinju i Beranama, jer to potpuno nelogično, a i ta vrsta posla je obaveza konsultana, zbog koje je između ostalog, i angažovan ali i dobro plaćen. Da ne objašnjavamo potrebu jasnog određenja kriterijuma avio dostupnosti, odnosno razvoja novih destinacija za odabir najpovoljnijeg ponuđača, koji ne samo da mora biti prisutan među kriterijumima, nego mora biti jedan od glavnih parametara na osnovu kojeg će se birati najpovoljniji ponuđač”, ispričao je izvor CdM-a iz ove partije.

Nezvanično, u ovoj partiji za CdM kažu da im satisfakciju predstavlja i činjenica što sve veći dio javnosti, ali i koalicioni partneri uviđaju osnovanost mnogih argumenata SD-a, i primjedbi koje su davali konsultantima i Ministarstvu saobraćaja, koje je dozvolilo da takva nezakonita dokumenta uopšte budu opcija.

“Sve navedeno je potvrda našeg odgovornog odnosa prema razvoju jednog od najvrjednijih resursa kojim država raspolaže, jer su aerodromi jedna od ključnih karika u kreiranju brenda Crne Gore kao turističke i biznis destinacije. Socijaldemokrate nijesu apriori protiv bilo kojeg modela daljeg razvoja aerodroma, jer bi to bio odraz površnosti, neozbiljnosti i neodgovornosti, ali smo istrajni u odluci da podržimo samo onaj koji građanima Crne Gore obezbjeđuje veću društveno-ekonomsku korist, a koji je sa druge strane u skladu sa zakonom. Ponuđeni model koji je bio predmet javne rasprave to sigurno nije bio. Zato je uostalom materijal i vraćan sa Vladinih komisija”, navodi izvor CdM-a.

Kako nezvanično kažu, nadležno Ministarstvo upravo je na osnovu nepobitne i ubjedljive argumentacije SD-a izvršilo korekcije u brojnim važnim segmentima.

“Tu prije svega mislimo na djelimično poboljšanje određenih parametara u koncesionom aktu u odnosu na prvobitni predlog. Visina minimalne koncesione naknade je sada predložena na nivou od minimum 100 miliona eura, a ranije je bila 50 do 100 miliona. Iznos kapitalnih investicija je sa 120 povećan na 200 miliona eura. Umjesto perioda od dvije godine sada se predlaže period od pet godina u kojem nema potencijalnih otpuštanja zaposlenih. Uvodi se zona ekskluziviteta koja podrazumijeva radijus u kojem potencijalni koncesionar ne može da upravlja bilo kojim aerodromom. Briše se dio koncesionog akta u kojem je bilo navedeno da se koncesionar može osloboditi od plaćanja dijela periodične koncesione naknade tokom prvih pet godina, zbog navodnog “finansijskog stresa” koji će u tom periodu pretrpjeti”, tvrdi izvor CdM-a iz SD-a.

CdM

Check Also

Otvorena renovirana ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj ulici u Podgorici

Nakon uspješno realizovanih radova na adaptaciji objekta i njegovom opremanju, ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *