Za modernizaciju željeznice 22,5 miliona eura

Vlada Crne Gore utvrdila je Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2019. godinu.

“Polazeći od činjenice da je željeznička infrastruktura dobro u opštoj upotrebi u državnoj svojini, a upravljanje infrastrukturom je djelatnost od javnog interesa, u tekućoj godini za ovu namjenu predviđeno je ukupno 22.546.644 eura”, saopšteno je iz Vlade.

Donijeta je i Odluka o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, kojom se pružanje usluga prevoza putnika od javnog interesa dodjeljuje „Željezničkom prevozu Crne Gore”.

“Odlukom je utvrđeno da se Ugovor dodjeljuje na period od godinu dana, dok naknada za pokrivanje dijela troškova nastalih u vezi sa pružanjem usluge iznosi 4.030.000 eura”, navodi se u saopštenju.

Check Also

OTP grupa započinje saradnju sa 15 startup kompanija

U četvrtoj seriji svog Startup partnerskog programa, OTP grupa započinje tromjesečnu saradnju sa 15 razvijenih …

One comment

  1. A da zaključaju ovu muku i olaksaju svima?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *