Vlada planira nova zapošljavanja: Posao za 622 državna službenika

Vlada Crne Gore planira da, radi jačanja administrativnih kapaciteta, u ovoj i narednoj godini angažuje 622 državna službenika. To je predviđeno programom pristupanja Crne Gore EU 2019 -2020. koji je objavila Vlada, piše Pobjeda.

Plan jačanja administrativnih kapaciteta obuhvata zbirno podatke preraspodjele posla, mobilnosti unutar organa javne uprave, kao i nova zapošljavanja. Po tom osnovu planirano je ukupno angažovanje 402 službenika u 2019. godini i 220 službenika u 2020. godini, piše u programu pristupanja EU do 2020. godine.

Istim dokumentom planirano je donošenje 77 zakona u 2019. godini, kao i 254 podzakonskih akata, od čega je u 2019. planirano donošenje njih 149.

Kada je riječ o strateškom okviru, ukupno je planirano usvajanje 112 strateških dokumenata (strategija, programa i akcionih planova), od čega je 74 predviđeno u 2019. godini (od toga 21 je strategija, dok su ostalo različiti akcioni planovi, programi, nacionalni izvještaji, smjernice i slično). U 2020. godini planirano je usvajanje 38 strateških dokumenata, od čega je devet planiranih strategija, navodi se u dokumentu.

Kada je u pitanju poglavlje 8, jedino koje Crna Gora još nije otvorila u pregovorima sa EU, navodi se da je u Agenciji za zaštitu konkurencije zaposleno 20 službenika zajedno sa direktorom i Savjetom.

Check Also

Nijedna ponuda za Robnu kuću

Poništen je tender za prodaju bivše Robne kuće Beograd sa zemljištem na uglu ulica Slobode …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *