Odbijen zahtjev Vektra Boke da proda hotele Plaža i Igalo

Savjet za privatizaciju nije dao saglasnost Vektra Boki za prodaju hotela Plaža, Igalo, Tamaris i stari hotel Boka, koji je to akcionarsko društvo uputilo 23. jula prošle godine, piše portal Radija Jadran.

Konstatovano je da se nijesu stekli uslovi za davanje tražene saglasnosti. Stoga je zaduženo Ministarstvo finansija da preuzme obavezu rješavanja postupaka restitucije u skladu sa dostavljenim nalazima.

Savjet se upoznao sa Informacijom Radnog tima obrazovanog radi pripreme detaljne informacije povodom zahtjeva Vektra Boke. Privrednom sudu Crne Gore preporučeno je da, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzme aktivnosti radi realizacije Plana reorganizacije za Vektra Boku.

Ministarstvo finansija moraće i da predloži model izmirenja obaveza po osnovu radnih sporova nastalih u periodu prije privatizacije Vektra Boke AD i o tome informiše Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte. To se navodi u Izvještaju o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2018. godinu sa Izvještajem o realizaciji Plana privatizacije za 2018. godinu, kojeg je usvojila Vlada.

Obaveza izmirenja poreskog duga Vektra Boke je 575 hiljada eura, što je dio Rješenja o reprogramu duga na iznos od 3.1 milion eura.

U kompaniji Vektra Boka je proglašen stečaj sredinom juna 2015. zbog duga od četiri miliona eura prema CKB. Naredne godine usvojen je Plan reorganizacije kojim je predviđeno da se prodajom dijela imovine obezbijedi 25,69 miliona eura za isplatu dugova.

Vektra Boka do sada je prodala poslovni prostor bivše Službe računovodstva u Njegoševoj ulici i glavnu Autobusku stanicu. Hotel Tamaris je srušen, hotel Igalo devastiran i zatvoren, hotel Dubrava takođe. Pod katancem je i više restorana, kao i motel Borići. Ljeti radi samo hotel Plaža.

Na prodaju su ponuđeni restoran Galeb, motel Dubrava, zemljište na Rosama, motel Borići sa zemljištem, zemljište kod hotela Rivijera u Njivicama na tri katastarske parcele i zemljište u naselju Topla

Check Also

IRF čvrsto posvećen razvoju preduzetništva mladih u biznisu

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Irena Radović je sa saradnicima posjetila Kancelariju za saradnju mladih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.