Na proljeće potpisuju 33 miliona eura kredita za HE Perućica

Sa aspekta implementacije razvojnih projekata možemo reći daje iza nas impresivna godina, jer je u investicione projekte uloženo ukupno 12 miliona eura, izjavio je u intervjuu Pobjedi Ivan Mrvaljević, rukovodilac Direkcije za razvoj i inžinjeringu EPCG.

U julu 2018. je, podsjetio je, potpisivanjem ugovora od 10,3 miliona eura sa JV Litostroj Power iz Slovenije i ABB za rekonstrukciju hiđromašinske i elektro opreme agregata Al, A2, i A3 i postrojenja sopstvene potrošnje, počela realizacija druge faze rekonstrukcije HE Piva.

“Ugovoreni dinamički plan se u potpunosti poštuje i u 2019. će biti završene sve planirane aktivnosti na agregatu A2, koji će prvi biti mođernizovan. Radovi na agregatu Al su predviđeni za sljedeću godinu, dok je 2021. rezervisana za agregat A3. U naredne tri godine će 15 miliona eura biti uloženo u HE Piva, uključujući i kapitalni remont agregata A2 i A3, koji realizuje tim HE Piva”, objasnio je Mrvaljević.

Najavio je da će ove godine, u okviru ugovora sa ministarstvima finansija i održivog razvoja, početi rekultivacija kasete II na deponiji Maljevac u Pljevljima, kreditom Svjetske banke od četiri miliona eura.

Mrvaljević je najavio da će ugovor sa KfW bankom za početak rekonstrukcije HE Perućica, projekta koji je vrijedan 33 miliona eura, biti potpisan na proljeće.

“Faza II rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica, saglasno obimu i prioritetima u okviru studije koju je uradio konsultant Lahmeyer International, obuhvata rekonstrukciju i modernizaciju hidromašinske i elektro oprema agregata A5, A6 i A7, hidromehaničke opreme zatvaračnica, opreme za hidrološko-hidraulička mjerenja, ugradnju integralnog informacionog sistema na nivou elektrane, rekonstrukciju i modernizaciju građevinskih objekata sistema sanaciju i nadvišenje kanala Opačica na protok 81,75 kubika u sekundi, rekonstrukciju kanala Moštanica i izgradnju mjernog profila na rijeci Zeti”, objasnio je Mrvaljević.

Osvrnuo se i na projekat izgradnje HE Komarnica, i istakao da je za 2019. godinu planirana izrada DUP-a višenamjenske akumulacije Komarnice i odgovarajuće procjene uticaja na životnu sredinu i finalizacije idejnog projekta, čime se, prema njegovim riječima, završava proces izbora optimalne varijante i donosi definitivna odluka kako o samoj hidroelektrani, tako i o svim pratećim objektima.

“Studijom opravdanosti biće jednoznačno utvrđena ukupna vrijednost investicije i isplativost izgradnje HE Komarnica. Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu će sagledati sve potencijalne uticaje zahvata na životnu sredinu i dati mjere smanjenja uticaja, u skladu sa kojima će biti izgrađena HE Komarnica”, dodao je Mrvaljević.

Pojasnio je i dokle se stiglo sa projektom izgradnje solarne elektrane na Briskoj gori.

“Ministarstvo ekonomije je u maju 2018. godine objavilo javni poziv za davanje u zakup 6,6 miliona kvadrata državnog zemljišta za izgradnju solarne elektrane instalisane snage veće od 200 megavata na tom lokalitetu. Za 2,9 miliona kvadrata te parcele postoji važeća prostorno-planska dokumentacija za izgradnju solarnih elektrana, a za 3,69 miliona kvadrata će se donijeti prostorno-planska dokumentacija na osnovu idejnog rješenja. Ponuda našeg konzorcijuma je odabrana 18. 10. 2018. kao prvorangirana, a ponudili smo godišnju zakupninu od 33 centa po kvadratu, otvaranje 226 novih radnih mjesta tokom cijelog perioda zakupa i ulaganje 178 miliona eura. Predviđeno je da se izgradnja realizuje po fazama. Za 18 mjeseci realizovaće se faza I instalisane snage 50 megavata i očekivane godišnje proizvodnje od 90 gigavatsati, dok će se faza II instalisane snage 200 megavata i proizvodnje 360 gigavatsati realizovati u roku od 36 mjeseci”, naveo je on.

Check Also

Kako se treba obući u zavisnosti od toga u kojoj ste fazi karijere

Ono što nosimo na poslu zaista može da napravi razliku, čak i u današnje vrijeme …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *