“Bankarski sistem karakteriše stabilnost, sigurnost i visoka likvidnost”

Bankarski sistem je apsolutno stabilan, a pokušaji njegovog podrivanja, kroz spekulacije i plasiranje netačnih informacija u javnosti, nijesu uspjeli. To je istaknuto na sastanku u Centralnoj banci Crne Gore kome su, osim predstavnika CBCG, prisustvovali glavni izvršni direktori i ostali predstavnici banaka, generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore i direktor Fonda za zaštitu depozita.

Sagledavajući aktuelnu situaciju u bankarskom sektoru, prisutni su konstatovali da bankarski sistem karakteriše stabilnost, sigurnost i visoka likvidnost, što potvrđuju pokazatelji poslovanja banaka.

U periodu nakon uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci (7. decembra 2018. godine), sve ključne bilansne pozicije, na nivou sistema, bilježe rast.

“Tako su, u ovom periodu, depoziti u 13 preostalih banaka porasli za 28 miliona eura, a likvidna aktiva za šest miliona eura. Ukoliko se izuzmu dvije banke koje su pod mjerama CBCG (Atlas i IBM banka), koeficijent solventnosti, prema posljednjim raspoloživim podacima, na nivou sistema, iznosi 17,47 odsto. Učešće loših kredita u ukupnim kreditima, na kraju 2018. godine, u 13 banaka, iznosilo je 5,44 odsto, dok je učešće kredita koji kasne sa otplatom preko 90 dana 3,09 odsto”, navode u CBCG.

Ovakvi parametri, istaknuto je na sastanku, potvrđuju da je bankarski sistem apsolutno stabilan i da pokušaji njegovog podrivanja, kroz spekulacije i plasiranje netačnih informacija u javnosti, nijesu uspjeli.

Osuđujući takve namjere, a u cilju daljeg doprinosa jačanju sistema, dogovorena je još frekventnija komunikacija CBCG i banaka, kao i tješnja saradnja između samih banaka.

“Najvažnije parametre poslovanja banka pratimo na dnevnom nivou, a svaka banka je dužna da o eventualnim nepredviđenim okolnostima obavijesti CBCG”, istakao je Žugić.

Na sastanku je bilo riječi i o toku isplate garantovanih depozita.

Zaključeno je da se proces odvija efikasno i da značajan dio isplaćenih depozita ostaje u sistemu. Na osnovu podataka iz banaka, preko 40 odsto obeštećenih deponenata ponovo oročavaju novac kod banaka isplatioca, dok se preostali dio depozita dominantno vraća u sistem, njihovim polaganjem na štednju kod ostalih banaka”.

Check Also

Ulcinj dobija turistički kompleks sa pet zvjezdica nadomak Valdanosa (video)

Ulcinj će dobiti turistički kompleks sa pet zvjezdica na brdu Mavrijan nadomak Valdanosa, čiji kapaciteti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *