Stigao brod za 3D geofizičko istraživanje podmorja

Brod za 3D geofizičko istraživanje norveške kompanije PGS, Ramform Titan, uplovio je u crnogorske teritorijalne vode u ranim jutarnjim časovima.

Obavljene su formalnosti za ulazak broda u teritorijalne vode i Ramform Titan se nalazi na sidrištu Luke Bar, na udaljenosti od oko milju od obale, saopšteno je iz Uprave za ugljovodonike.

Osim Ramform Titan-a, u crnogorske vode uplovili su i prateći brodovi – Sanco Sea uplovio je u Luku Bar u 6.45, a Thor Freya u sedam sati.

“Planirano je da od 7. do 10. februara brod Ramform Titan vrši pripremne aktivnosti za prikupljanje geofizičkih podataka. Priprema će obuhvatati spuštanje u vodu 14 strimera dužine po 7.5 kilometara kao i prateće opreme. Nakon toga, biće vršena kalibracija i finalno testiranje opreme kao uvod u početak geofizičkog istraživanja. Za očekivati je da 3D geofizičko snimanje na blokovima 30 i 26 počne 10. februara i traje osam dana”, dodaju oni.

Istraživanje će se vršiti na blokovima ukupne površine 338km2 koji se nalaze na prostoru između Bara i Buljarice.

“Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine biće sprovedene u skladu sa smjernicama iz Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ovih aktivnosti, koji je usvojen od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine”, ističu iz Uprave.

Kako navode, monitoring nultog stanja parametara životne sredine, koji uključuje stanje i kretanje morskih sisara i reptila kao i istraživanje ribljeg ulova, obavljeno je prije početka istražnih aktivnosti.

“Ova ista ispitivanja biće sprovedena i naredne godine u isto vrijeme kako bi se rezultati mogli uporediti. Na Ramform Titan-u se nalazi službenik za kontrolu stanja životne sredine i komunikacije (Environmental Control and Communication Officer- ECCO) kako bi se osiguralo poštovanje propisa i uslova definisanih odobrenim Elaboratom. Takođe, na brodu za 3D geofizičko snimanje nalaze se i specijalno obučeni i licencirani posmatrači morskih sisara i kornjača, kao i operateri koji će vršiti posmatranje putem najsavremenije opreme za pasivni akustički monitoring i opreme za noćno snimanje. Tokom perioda prireme za snimanje, kao i tokom dana snimanja, na brodovima će biti prisutna i dva službenika za komunikaciju sa ribarima, kao i predstavici državnih institucija”, objašnjavaju oni.

3D geofizičko istraživanje na blokovima 30 i 26 definisano je Radnim programom Ugovora o koncesiji koji je potpisan u martu 2017. godine sa grčkom kompanijom Energean.

Ove istražne aktivnosti odvijaju se u skladu sa programom za Prvi istražni period.

Check Also

EBRD želi da postane većinski zelena banka

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira u idućih pet godina da usmjeri više …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *