CBCG će angažovati stranog revizora za kontrolu banaka

Centralna banka Crne Gore planira da, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije, angažuje nezavisnog, međunarodno priznatog spoljnjeg revizora koji će imati zadatak da analizira i ocijeni kvalitet poslovnih procesa i procedura, posebno u segmentu supervizije, odnosno kontrole banaka, saopšteno je iz CBCG.

U CBCG navode da imajući u vidu da je očuvanje kredibilteta jedan od osnovnih ciljeva CBCG, a zbog nedavnih dešavanja koja su mogla negativno da se odraze na bankarski sektor, insistiraće da se revizija posebno fokusira na proces nadzora poslovnih banaka u posljednjih pet godina.

Podsjećaju da CBCG, od svog osnivanja, ima uspostavljen sistem interne revizije, a takođe su njeni godišnji finansijski izvještaji predmet redovih kontrola nezavisnog, međunarodno priznatog eksternog revizora, u skladu sa Zakonom o CBCG.

“Trenutno je u toku revizija godišnjih finansijskih izvještaja za 2018. godinu, koja, između ostalog, obuhvata i reviziju podataka iz svih finansijskih operacija i sistema platnog prometa. U svim dosadašnjim izvještajima revizora dato je pozitivno mišljenje i istaknuto da finansijski iskazi CBCG pružaju istinit i fer prikaz finansijskog stanja, poslovni rezultat i tokove gotovine u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja”, zaključuju u CBCG.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 7. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *