Novi brod za 3D geofizičko snimanje Jadrana stiže sjutra

3D geofizičko snimanje crnogorskog podmorja na blokovima 30 i 26, u skladu sa Ugovorom o koncesiji za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa sa grčkom kompanijom Energean, počeće u narednih deset dana, saopšteno je iz Uprave za ugljovodonike.

Istraživanje će obavljati norveška kompnija PGS, a dolazak broda Ramform Titan, koji će vršiti 3D snimanje, kao i pratećih brodova Thor Freya i Sanco Sea očekuje se u srijedu 6. februara.

“Ramform Titan neće ući u Luku Bar, već će se nalaziti na sidrištu luke, na udaljenosti od oko milju od obale. Istraživanje će se  na blokovima ukupne površine 338km2 koji se nalaze na prostoru između Bara i Buljarice. Planirano je da od 7. do 10. februara brod Ramform Titan vrši pripremne aktivnosti za prikupljanje seizmičkih podataka. Priprema će obuhvatati spuštanje u vodu 14 strimera dužine po 7.5 kilometara kao i prateće opreme. Ova oprema je neophodna da bi se dobio reflektovani signal od različitih geoloških slojeva u podmorju. Nakon toga, biće vršena kalibracija i finalno testiranje opreme kao uvod u početak geofizičkog istraživanja. Za očekivati je da 3D geofizičko snimanje na blokovima 30 i 26 počne 10. februara i traje osam dana”, objašnjavaju iz Uprave.

Kako ističu, sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine biće sprovedene u skladu sa smjernicama iz Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ovih aktivnosti, koji je, dodaju oni,  usvojen od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

“Monitoring nultog stanja parametara životne sredine, koji uključuje stanje i kretanje morskih sisara i reptila kao i istraživanje ribljeg ulova, obavljeno je prije početka istražnih aktivnosti. Ova ista ispitivanja biće sprovedena i naredne godine u isto vrijeme kako bi se rezultati mogli uporediti”, navode iz Uprave za ugljovodonike.

Na Ramform Titan-u će se nalaziti službenik za kontrolu stanja životne sredine i komunikacije (Environmental Control and Communication Officer- ECCO) kako bi se, kako uvjeravaju,  osiguralo poštovanje propisa i uslova definisanih odobrenim Elaboratom.

“Takođe, na brodu za 3D geofizičko snimanje nalaziće se i specijalno obučeni i licencirani posmatrači morskih sisara i kornjača, kao i operateri koji će vršiti posmatranje putem najsavremenije opreme za pasivni akustički monitoring i opreme za noćno snimanje. Tokom perioda prireme za snimanje, kao i tokom dana snimanja, na brodovima će biti prisutna i dva službenika za komunikaciju sa ribarima, kao i predstavici državnih institucija. 3D seizmičko istraživanje na blokovima 30 i 26 definisano je Radnim programom Ugovora o koncesiji koji je potpisan u martu 2017. godine sa grčkom kompanijom Energean. Ove istražne aktivnosti odvijaju se u skladu sa programom za Prvi istražni period”, navode iz Uprave za ugljovodonike.

Check Also

CBCG: Broj novoodobrenih kredita u prvih devet mjeseci za 22 % veći nego u istom periodu prošle godine

Što se Crne Gore tiče, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, ostvaren je realni rast BDP-a od …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *