Profit crnogorskih banaka 28 miliona eura

Bankarski sektor je u 2018. godini ostvario pozitivan finansijski rezultat, a neto dobit na nivou sistema iznosila 28 miliona eura, jedan je od zaključaka 40. sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić.

Kako se navodi, rezultat bi bio i bolji “da dvije banke nijesu poslovale sa gubitkom od oko 23 miliona eura, što je pogoršalo agregatni rezultat”.

“Bankarski sistem je stabilan i siguran i sa dobrim parametrima likvidnosti i solventnosti, i pored poznate situacije u dvjema nesistemskim bankama. Likvidna aktiva banaka je na izuzetno visokom nivou i ona je 30. januara iznosila 938 miliona eura”, precizirali su članovi Savjeta i dodali da je nastavljen trend pada nivoa loših kredita i kamatnih stopa.

“Situacija u Atlas i IBM banci nije imala negativne posljedice na poslovanje ostalih banaka u sistemu. Evidentirani rast depozita u periodu nakon uvođenja privremene uprave u pomenutim bankama potvrđuje da je očuvano povjerenje u bankarski sistem. Naime, nivo depozita u 14 licenciranih banaka u Crnoj Gori 30. januara iznosio je 3,445 milijardi eura, što je za oko 25 miliona više u odnosu na njihov iznos 7. decembra prošle godine, kada je uvedena privremena uprava u bankama”, istaknuto je na sjednici.

Takođe je zaključeno da se isplata garantovanih depozita “odvija efikasno i u skladu sa zakonskim procedurama”. Ocijenjena je pozitivnom i činjenica da se veliki broj deponenata odlučuje da vraćeni novac opet položi na štednju.

“Savjet je usvojio i Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za decembar 2018. godine. Konstatovano je da su aktivnosti tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim godišnjim Programom rada”, zaključeno je na ovom tijelu centralne institucije monetarnog sistema Crne Gore.

Check Also

IRF čvrsto posvećen razvoju preduzetništva mladih u biznisu

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Irena Radović je sa saradnicima posjetila Kancelariju za saradnju mladih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.