Poreska će opštinama blokirati račune, za preduzeća predlagati stečaj

Pet opština Pljevlja, Ulcinj, Berane, Bijelo Polje i Cetinje i lokalna preduzeća imaju poreske dugove, ne poštuju obaveze iz reprograma zbog čega je Poreska uprava najavila preduzimanje određenih mjera kako bi ih natjerala da odgovorno upravljaju lokalnim finansijama i da budu finansijski održive, na šta, kako su kazali, insistira i MMF.

“Većina lokalnih samouprava redovno servisira obaveze iz reprograma odobrenog 2015. Međutim, kod opština Pljevlja, Ulcinj, Berane, Bijelo Polje i prijestonice i njihovih lokalnih preduzeća evidentno je kašnjenje u uplati tekućih obaveza. Kod lokalnih preduzeća registrovano je i kašnjenje u izmirivanju obaveza koje su reprogramirane u skladu sa zakonom iz 2017. godine”, kazali su Pobjedi iz Poreske uprave i najavili intenzivne mjere naplate blokadom računa, predlaganjem stečaja za lokalna preduzeća.

Nijesu za sada iz Poreske uprave saopštili koliki je pojedinačni i ukupni dug, ali su prije dva mjeseca, takođe za naš list, kazali da su četiri opštine i lokalna preduzeća nagomilali 11 miliona eura novog poreskog duga, ali ih tada nijesu imenovali. Sedam miliona eura tada su dugovale opštine i četiri miliona lokalna preduzeća. Upozorili su tada da će intenzivirati blokade računa i krenuti u pokretanje stečajnih postupaka protiv opštinskih preduzeća ukoliko ne izmire obaveze.

ULCINJ, PLJEVLJA, BERANE

Očigledno da obaveze nijesu izmirene pa je Poreska uprava početkom januara tekuće godine ukinula rješenja o reprogramu poreskog potraživanja za dva lokalna ulcinjska preduzeća Vodovod i kanalizacija i Komunalno preduzeće i preduzela mjere prinudne naplate blokadom žiro računa.

“S obzirom na to da se aktivnost ukidanja rješenja o reprogramu nastavlja za lokalna preduzeća i javne ustanove i u ostalim opštinama kod kojih postoje kašnjenja u servisiranju dospjelih obaveza, to je isto učinjeno i kod još dva javna preduzeća: Komunalno Berane i Čistoća Pljevlja, koja imaju ukupno više od 300 zaposlenih”, kazali su iz Poreske uprave.Oni su naglasili da neće dozvoliti isplatu zarada bez uplaćenih poreza i doprinosa ni opštinama ni preduzećima.

“Poreska uprava je odlučna da u tekućoj godini ne dozvoli isplatu neto zarada zaposlenima ni tim obveznicima niti bilo kojoj opštini ili javnom preduzeću, čime bi se kreirao novi poreski dug. U slučaju isplate zarade zaposlenim a da se pri tome ne prijave i plate porezi i doprinosi pristupićemo mjeri blokade žiro računa”, upozoravaju iz Poreske upraveIz tog organa napominju i da su Vodovod Cetinja i Komunalno Lim Bijelo Polje obezbijedili planove reorganizacije i prezentovali dinamiku izmirivanja obaveza.

“To su uradili u skladu sa upozorenjima Poreske uprave da je potrebno da se uspostavi održivost funkcionisanja finansija”, navode iz tog poreskog organa.

Poreska uprava se posebno bavi opštinama i lokalnim preduzećima kako bi, kako navode, povećala stepen njihove finansijske discipline.

(Opširnije u Pobjedi)

Check Also

Ambasador Ruske Federacije posjetio Asocijaciju menadžera Crne Gore

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković primio je danas ambasadora Ruske Federacije u Crnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *