Vlada plaća dva miliona duga IBM-a, aktivirane državne garancije

Vlada je preuzela isplatu dospjelih potraživanja Evropske investicione banke prema Invest banci Montenegro AD u iznosu od 2.253.720,03 eura, saopštreno je iz Vlade.

Kako je saopšteno iz Vlade, Ministarstvo finansija će nakon isplate garantovane sume, bez odlaganja, obavijestiti Zaštitnika imovnisko-pravnih interesa Crne Gore i dostaviti potrebnu dokumentaciju, kako bi isplaćena suma bila prijavljena u stečajnu masu Invest banke Montenegro AD Podgorica u stečaju.

Vlada je juče usvojila Informaciju o aktiviranju Državne garancije izdate u korist Evropske investicione banke (EIB), a za potrebe kreditnog aranžmana između EIB-a i Invest banke Montenegro AD Podgorica

Zbog stečaja u Invest banci Montenegro (IBM) i prinudnih mjera u Atlas banci državni budžet može imati direktnu štetu od 8,7 miliona eura koliko iznose obaveze ove dvije banke prema Evropskoj investicionoj banci, a za koje je garanciju dala Vlada Crne Gore.

Iz Ministarstva su ranije saopštili da, prema evidenciji koju su usaglasili sa ovim bankama iz grupe Duška Kneževića, Atlas banka EIB-u, na osnovu garancija Vlade, duguje 6.673.817,59 a IBM po istom osnovu ima dug od 2.091.503,26 eura.

“U oba navedena kreditna aranžmana država Crna Gora se pojavljuje kao garant. Imajući u vidu situaciju u bankama, odmah po uvođenju prinudne uprave u bankama, Ministarstvo finansija obavijestilo je Centralnu banku Crne Gore o obavezama navedenih banaka prema EIB-u, kao i o riziku da, u slučaju aktiviranja garancije, navedene obaveze mogu pasti na teret države, te da u tom smislu preduzmu sve neophodne radnje kako bi država zaštitila svoja eventualna potraživanja”, saopštili su ranije Vijestima iz Ministarstva.

Naveli su i da su nakon uvođenja stečaja u Invest banci Montenegro odmah pokrenuli proceduru prijave potraživanja po ovom osnovu preko Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore “imajući u vidu da bi, u slučaju aktriviranja garancije od EIB-a, sav teret namirenja podraživanja prema EIB-u pao na teret Države”.

“Do dana, 21.01.2019. godine EIB nije pokretala proceduru aktiviranja garancije ni kod jedne od navedenih banaka. Ministarstvo finansija je u neposrednoj komunikaciji sa EIB-om i u narednom periodu definisaće dalje aktivnosti i korake po pitanju aranžmana između EIB-a i pomenutih banaka, kao i po pitanju same garancije”, saopštili su iz Ministarstva.

Check Also

CBCG: Trgovina kripto-valutama ima špekulativna obilježja

Kada se u Crnoj Gori priča o kripto-valutama i blokčejn tehnologiji dominantna asocijacija je brza …

Leave a Reply

Your email address will not be published.