Erste Grupa među svjetskim liderima za Blumbergov Indeks rodne ravnopravnosti

Erste Grupa spada u 230 kompanija odabranih za Blumbergov Indeks rodne ravnopravnosti (GEI) za 2019. godinu, koji ističe kompanije posvećene transparentnosti u izvještavanju o rodnoj ravnopravnosti i unapređenju ravnopravnosti žena.

Erste Grupa je prva austrijska kompanija uključena u indeks, koji obuhvata preduzeća iz 10 sektora sa sjedištem u 36 zemalja i regiona, među kojim je 13 tržišta koja su prvi put predstavljena 2019. godine.

Ova preduzeća zajedno imaju tržišnu kapitalizaciju od devet biliona USD i širom svijeta zapošljavaju više od 15 miliona ljudi, od kojih sedam miliona čine žene.

“Trenutno više od 30 odsto najviših rukovodećih položaja u Erste Grupi zauzimaju žene i naš je cilj da taj broj podignemo na 35 odsto do kraja ove godine. Naša transparentna i jasna posvećenost ostvarenju veće rodne ravnopravnosti putem konkretnih mjera pomogla je Erste Grupi da bude uključena u Blumbergov prestižni Indeks rodne ravnopravnosti – kao prva kompanija iz Austrije i jedna od malog broja kompanija u čijem fokusu se nalazi region CIE,” izjavio je Markus Poš, direktor ljudskih resursa Grupe u Erste Grupi.

“Erste je osnovana 1819. godine na bazi inkluzivnog načela širenja bankarskih usluga tako da im svi imaju pristup. Dva vijeka kasnije, i dalje posmatramo diverzitet i inkluziju kao suštinski dio naše poslovne strategije, u smislu odgovaranja na potrebe naših klijenata, ali i privlačenja najboljih i najpametnijih talenata da postanu naši zaposleni”, dodao je.

Blumbergov standardizovani okvir za izvještavanje preduzećima koja su kotirana na berzi pruža priliku da objavljuju informacije o tome kako promovišu rodnu ravnopravnost u četiri posebne oblasti – statistici, politikama preduzeća, angažovanju u zajednici i proizvodima i uslugama. Kompanije koje o tome izvještavaju i zabilježe rezultate koji premašuju određeni globalno definisani prag, na osnovu opsežnosti obelodanjivanja i statističkih podataka i politika najboljih u klasi, uključuju se u GEI. Na osnovu svog GEI skora (76,20), Erste

Grupa je rangirana iznad ukupnog prosjeka GEI za 2019. godinu i na nivou prosjeka 96 kompanija iz finansijskog sektora uključenih u indeks ove godine.

Potražnja za proizvodima i uslugama na osnovu podataka koji se tiču ekoloških, socijalnih i upravljačkih (ESG) faktora zabilježila je značajno povećanje tokom proteklih godina, jer sve veći broj investitora nastoji da uključi ovu vrstu podataka u svoje investicione odluke.

Check Also

CBCG: Prethodnu godinu obilježila intenzivna kreditna aktivnost banaka

Novoodobreni krediti tokom 2022. godine iznosili su skoro 1,5 milijardi eura, što je za preko …

Leave a Reply

Your email address will not be published.