Atlas Grupa podnijela tužbu Upravnom sudu protiv rješenja Centralne Banke Crne Gore

Atlas Grupa podnijela je tužbu Upravnom sudu radi poništenja Rješenja Centralne Banke Crne Gore o oduzimanju dozvole za rad i pokretanju stečaja u IBM Banci, usljed konstatovanih izrazitih i očiglednih kršenja više zakona Države Crne Gore od strane CBCG, navodi se u saopštenju dostavljenom našem portalu.

CBCG i privremena uprava nisu omogućili akcionarima i povjeriocima banke, i pored zvaničnih zahtjeva, uvid u dokumentaciju, čime su onemogućili zainteresovane u postupku da imaju pravičnu mogućnost za osporavanje njihovih akata. To je urađeno namjerno i tendenciozno, sa ciljem da istina vezana za IBM banku ne bi izašla u javnost. Zbog toga će protiv odgovornih lica iz privremene uprave i CBCG biti podnijete krivične prijave, navode iz Atlas Grupe.

IBM banka je u vrijeme uvođenja privremene uprave raspolagala sa najviše likvidnih sredstava od dobijanja dozvole za rad, što ukazuje na  neopravdanost oduzimanja dozvole i netačnost zaključaka sadržanih u obrazloženju pobijanog rješenja. Nivo imovine nije bio niži od nivoa obaveza, što je CBCG u rješenjima navela kao razlog za oduzimanje dozvole.

CBCG se poslužila neadekvatnim obrazloženjima, u kojima je nejasno i bez ikakvih dodatnih kalkulacija i objašnjenja navela da je imovina banke smanjena za dodatnih 8 miliona eura, navodeći da se radi o vrednovanju akcija koje banka ima u posjedu i o kreditima koji nisu adekvatno  obezbijeđeni. Pritom, nijesu naveli o kojim kreditima se radi, niti o kakvim otpisima. Na taj način su izveli netačan zaključak da je imovina banke niža od obaveza, iako je  riječ o skromnih 103.000 eura.

Nijedna od tvrdnji sadržanih u obrazloženju Rješenja, nije tvrđena kao nepravilnost u posljednjim izvještajima kontrole CBCG, neposredno prije  uvođenja privremene uprave. To je još jedan od pokazatelja neobjektivnosti i očigledne namjere da se pojedine pozicije imovine banke namjerno potcijene, kaže se u saopštenju.

Navodima da vrijednosti akcija nisu valjano prikazane u poslovnim knjigama IBM banke, CBCG je pokušala da proizvoljno tumači međunarodne računovodstvene standarde, te je dala objašnjenje koje nije u skladu sa bankarskom praksom i tim standardima. CBCG je prilikom vrednovanja akcija koristila nominalnu vrijednost, a ne tržišnu. Tržišna vrijednost je apsolutni standard za vrednovanje takvih pozicija banke, o čemu se izjasnila i renomirana revizorska kuća, potvrđujući takav stav.

Pozivamo CBCG da se izjasni po kojoj cijeni i kako je Hipotekarna banka vrednvala iste te akcije u svojim poslovnim knjigama, te da onda primijeni isti princip na ovu banku.

IBM banka ponudila je CBCG dodatna obezbjeđenja za svoje loše plasmane u iznosu višem od 6 miliona eura neposredno prije uvođenja privremene uprave, ali CBCG nije formalno odgovorila na ponudu. Ta ponuda je usmeno odbijena, čime je CBCG izabrala da banku gura u stečaj, umjesto da prihvati rješenje koje vodi ozdravljenju.

Na taj način CBCG je praktično izbjegla da se izjasni i pogrešno je interpretirala najmanje 14 miliona eura sredstava banke. Na taj način, banku koja je likvidna pokušala je da, koristeći netačne i neprimjerene računovodstveno – analitičke metode, prikaže kao banku sa ozbiljnim problemima kojoj treba oduzeti dozvolu za rad.

Check Also

Prodati državni zapisi za pet miliona eura

Na drugoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 182 dana prodati su državni zapisi za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *