U 62 projekta Vlada ulaže 5,68 milijardi eura

Užu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata, koja je krajem prošle godine kompletirana i onima iz oblasti digitalne infrastrukture, sada čine 62 projekta ukupne vrijednosti 5,68 milijardi eura, pišu Dnevne novine.

Naime, nakon što je prvo Nacionalna investiciona komisija, čiji je predsjednik premijer Duško Marković 21. novembra razmotrila, Vlada je 26. decembra prošle godine usvojila novi dokument. Prvobitna Uža lista s kraja marta prošle godine imala je 36 projekata čija je ukupna vrijednost bila 2,13 milijardi eura. Lista je prvi put ažurirana mjesec kasnije, da bi se na kraju godine broj projekata i njihova vrijednost praktično udvostručila.

Kako se precizira, od 62 projekta na novoj listi je devet iz oblasti eneregtike, a u te namjene biće uloženo 1.178,44 miliona eura. Troškovi za 12 projekata iz saobraćajne infrastrukture imaju vrijednost 3.387,9 miliona eura, a sedam iz oblasti zaštite životne sredine 731,17 miliona eura.

Nova tri projekta iz sektora digitalne infrastrukture vrijedna su 32,95 miliona eura, 15 iz sektora društvenih djelatnosti 300,02 miliona eura, dok je za ostalu infrastrukturu izdvojeno 16 projekata od 47,97 miliona eura.

Prema Strateškoj relevantnosti projekta, sa 98 odsto na vrhu su se našla dva projekta unapredenje vodosnabdijevanja i državni data centar. Prvi pripada sektoru zaštite životne sredine i za njega su procijenjeni troškovi od 123,6 miliona eura. Planska dokumentacija je završena, a u toku je rješavanje imovinskopravnih pitanja.

Data centar organa državne uprave, odnosno Državni data centar treba na jednom mjestu da objedini ključnu informaciono-komunikacionu infrastrukturu, značajna za efikasno funkcionisanje sistema elektronske uprave i IT sistema organa državne uprave.

“U Državnom data centru bi bio smješten Jedinstveni informacioni sistem organa državne uprave i nudio bi IT usluge organima državne uprave koji nemaju svoj data centar. Planirana lokacija je u nekadašnjoj zgradi Pobjede u Podgorici”, detalji su ovog projekta u koji će se, prema procjenama, investirati 2,45 miliona eura.

Sa 96 odsto strateške relevatnosti označena je rekonstrukcija i modernizacija pruge od Bara do Vrbnice, na granici sa Srbijom, a troškovi za tri segmenta ovih radova procijenjeni su na 246,5 miliona eura.

U istu kategoriju spada razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu, vrijednosti 27,5 miliona eura, potrebna za širenje mreže nove generacije (New Generation Network NGN). Njime bi širokopojasne mreže bile dostupne i u područjima u kojima za to ne postoji komercijalni interes.

“Definisanjem donje granice isplativosti investiranja ‘bijelim zonama’ minimalan broj domaćinstava, dužina potrebne infrastrukture, korišćenje vazdušnih ili podzemnih vodova dobiće se precizni podaci o vrijednosti. Sadašnja procjena je aproksimacija troškova pokrivanja svih naselja sa više od stotinu stanovnika”, dodaje se u projektnoj dokumentaciji.

Sa značajem većim od 90 odsto iz segmenta saobraćaja označeni su radovi na auto-putu Bar Boljare, i to: dionice Mateševo -Andrijevica, Đurmani Farmaci, Andrijavica Boljare, i obilaznica oko Podgorice u okviru dionice Smokovac, te brza saobraćajnica duž crnogorskog primorja.

U sektoru zaštite životne sredine ovakav prioritet ima izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, u okviru unapređenja sistema upravljanja otpadnim vodama, te Državna širokopojasna mreža koja će obuhvatati državnu administraciju.

Check Also

Njemačka priprema novi paket mjera pomoći ekonomiji

Predstavnici stranaka koalicione vlade kancelarke Angele Merkel sastaju se u srijedu kako bi raspravljali detalje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *