Rekordni profit Komercijalne banke u 2018.

Komercijalna banka je u 2018. ostvarila najbolji poslovni rezultat u posljednjih deset godina, s obzirom da očekuje profit od oko 8,3 milijardi dinara, odnosno preko 70 miliona eura.

„Banka je preokrenula trend u 2018. godini u odnosu na poslednje četiri godine u kojima je imala smanjenje tržišnog učešća što je uticalo na profitabilnost i produktivnost Banke. Od ovog dosta dugog silaznog trenda, uspjeli smo u posljednja tri kvartala 2018. da preokrenemo trend i gotovo sve pokazatelje poslovanja usmjerimo u pozitivnom smjeru”, kaže za Tanjug predsjednik Izvršnog odbora Banke Vladimir Medan.

Ovakav pozitivan skor, kaže Medan, nije zabilježen posljednjih 10 godina, pa će matična banka u Srbiji na kraju 2018. godine ostvariti profit, prije oporezivanja, od oko 8,1 milijardi dinara.

Navodi da su u prošloj godini konsolidovane i dvije „ćerke” banke, u Banjaluci i Podgorici, te na prethodnu cifru treba dodati nešto više od dva miliona eura njihovog profita, šsto čini ukupan rezultat od oko 8,3 milijardi dinara profita.

Jedan od bitnih ciljeva u narednom periodu je dalje smanjenje NPL kredita i nekretnina koje nisu u funkciji poslovanja banke, odnosno da se one privedu nameni ili u nekom narednom periodu pretvore u novac, rekao je Medan.

Na pitanje da li su nadležni upoznati sa ovim rezultatima i da li se i kada može očekivati prodaja Komercijalne banke, on kaže da kroz mesečne izvještaje akcionari putem svojih predstavnika u Upravnom odboru prate i učestvuju u poslovanju Banke.

Nakon dobijanja konačnih, oditovanih rezultata, isti će biti zvanično usvojeni na Skupštini akcionara.

Bilo kakva odluka o eventualnoj prodaji ili kupovini akcija Komercijalnoe banke je, rekao je Medan, na samim vlasnicima, akcionarima. „To je stvar akcionara, tako da bilo kakva pitanja u tom smislu su za nas kao menandžment stvar odluke akcionara”, kaže Medan.

U krajnjoj liniji, dodaje, akcijama Banke se svakodnevno trguje na Beogradskoj berzi.

Finasnijski rezultat Banke, kaže Medan, osnovna je poruka za klijente i štediše Banke, a eventualna prodaja ili kupovina je nešto što ne bi trebalo da utiče na dalji rad i poslovanje Banke.

Inače, Republika Srbija je većinski vlasnik sa 41,7 odsto vlasništva u Komercijalnoj banci.

Pored Države, dio vlasništva ima Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i „The International Finance Corporation” (IFC), dio Svjetske banke, kao i dva fonda koji svi zajedno imaju vlasničko učešće od 41,4 procenta.
Udio u vlasnišvu ima i nekoliko preduzeća koja drže nešto više od po jedan posto, a ostatak čine mali akcionari.

Govoreći o procesu digitalizacije bankarskih usluga u zemlji i svijetu, Medan ocjenjuje da će u skladu sa savremenim trendovima za dvadeset godina u Srbiji baš kao i širom svijeta „živjeti” sasvim drugačije bankarstvo koje će biti mnogo više „elektronsko”.

Komercijalna banka, podsjeća Medan, pruža gotovo sve usluge digitalnog bankarstva svojim klijentima koje su dostupne na isti način kao i korisnicima ovih usluga u najrazvijenim zemljama svijeta.

„Činjenica je da veliki broj naših klijenata još uvjek u velikoj mjeri zahtijeva tradicionalnu uslugu i žele da imaju lični odnos sa bankom”, a građani će, kaže Medan i u narednoj deceniji moći da dođu na šaltere ove banke .

Komercijalna banka u Srbiji trenutno ima 2.775 zaposlenih, 202 filijale i dodatnih 300 zaposlenih u Banjaluci i Podgorici.

Check Also

Šinavatra bi da proda Svetog Nikolu

Kompanija “Global TS Montenegro” Taksina Šinavatre, naturalizovanog Crnogorca i bivšeg tajlandskog premijera, pokušava da proda jugoistočni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *