Predviđen zakup za 1.100 lokacija, uključujući i kupališta

Krajem prošle godine usvojen je Plan privremenih lokacija u zoni morskog dobra, koji će važiti pet godina. U svim opštinama je došlo do redukcije onih sadržaja koji nijesu primjereni.

Direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić kaže da plan podrazumijeva 120 lokacija manje u odnosu na onaj koji je važio do kraja 2018.

“One lokacije koje po sadržaju i kvalitetu usluga nisu predviđene planom, biće uklonjene”, navodi Jelušić.

Prema njegovim riječima, prednost je što će na vizuelizaciju i materijalizaciju svakoga objekta koji se nalazi u Planu privremenih lokacija morskog dobra gradske arhitekte davati saglasnost o izgledu objekta.

U pripremi su javni pozivi za zakup oko 1.100 lokacija na primorju, uključujući i kupališta u svim primorskim opštinama, a u Morskom dobru očekuju da će za dva do tri mjeseca imati potpisane ugovore o zakupu. Jedna od novina je da će visina ponuđene cijene zakupa odgovarati bankarskoj garanciji, tj. da garancija pokriva iznos cijene koju je zakupac ponudio.

“Tražićemo i kvalitetnije činidbene i bankarske garancije za kompletno izvršavanje posla, jer je riječ o petogodišnjim ugovorima. Ove godine ćemo posebno vrjednovati reference svih korisnika morskog dobra koji budu pravovremeno dobili odobrenje za rad lokalne samouprave. U prethodnom periodu bilo je dosta slučajeva da su se odobrenja za rad dobijala u junu, julu, čak i u avgustu, a cilj nam je da 1. maja svi imaju ugovore. Zato i upućujem apel zakupcima da na vrijeme obezbjede odobrenja za rad kod nadležnih sekretarijata”, poručio je Jelušić.

Check Also

Raičković: Vrijeme je da se struka pita

Ljudi posmatraju krize kao problem, a ja bih rekao izazov da se suočimo sa svim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *