Blokirana sredstva klijenata banka ne može koristiti za plaćanje svojih obaveza

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) saopštilo je da blokirana novčana sredstva ne predstavljaju sopstvena sredstva Atlas banke, već da su to sredstva klijenata, te da ih banka ne može koristiti u plaćanju svojih obaveza, kako je to sinoć u emisiji “Načisto” kazao direktor Sektora za kontrolu banaka Centralne banke Crne Gore (CGCG) Dejan Vujačić. Zbog toga, kažu iz SDT-a, njegovi navodi nijesu tačni.

– Nijesu tačni navodi direktora Sektora za kontrolu banaka CBCG, kada je, govoreći o potencijalnoj šteti (u slučaju da Atlas banka ode u stečaj prim. nov) od 220 miliona eura, odnosno kalkulaciji koju je izveo, naveo, između ostalog, da će se, ako se od 196 miliona zaštićenih depozita izuzmu 63 miliona koji su blokirani od strane SDT-a – bilo da ih trajno oduzme država ili da uđu u stečajnu masu – od njih naplatiti Fond za zaštitu depozita.

Naime, SDT sprovodi istragu protiv više fizičkih i pravnih lica zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i utaja poreza i doprinosa. Istraga se odnosi na pravne poslove – realizaciju novčanih transakcija putem e-commerce servisa, a to je servis koji omogućava prodaju proizvoda ili usluga putem interneta, prihvatanjem platnih kartica iz sistema Visa International/MasterCard na internet prodajnom mjestu klijenta.

Iz do sada prikupljenih podataka i dokaza proizilazi osnovana sumnja da su odgovorna lica u rezidentnim pravnim licima i rezidentna pravna lica  protiv kojih je pokrenuta istraga, bili kao trgovci korisnici e-commerc servisa, koji su ujedno i stvarni vlasnici veb sajtova – internet prodajnih mjesta, preko čijih računa je relizovan višemilionski promet novčanih transakcija po osnovu predmetnih trgovina. Naime, u periodu od 2011–2018. godine promet korisnika e-commerc servisa – rezidentnih trgovaca odvijao se preko veb sajtova i računa i partija tih računa , preko kojih je ostvaren prihod novčanih sredstava u iznosima od 72.989.606,04 EUR, 658.389.451,38 USD, 11.312.493,64 GBP i 7.239.680,21 CAD, koja sredstva su transferisana prema inostranstvu.

Rezidentna pravna lica su kao trgovci koristili usluge e-commerca servisa u ograničenom periodu imajući u vidu da su nakon obavljenog višemilionskog pojedinačnog prometa pokretala postupak dobrovoljne likvidacije, a da za vrijeme poslovanja nijesu shodno propisima prijavili ostvareni prihod niti platili pripadajuće dadžbine državi Crnoj Gori od više desetina miliona eura i na taj način se trajno izgubila mogućnost da Crna Gora naplati sve zakonom propisane obaveze.

Da bi se spriječile dalje a nepopravljive posledice po budžetska sredstva Crne Gore, koje bi nastale kao posledica izvršenja krivičnih djela za koja postoji osnovana sumnja da su izvršena od strane lica protiv kojih se vodi istraga, SDT je predložilo blokiranje novčanih sredstava u iznosu od 62.761.813,00EUR koja sredstva su zatečena na računima okrivljenih rezidentnih pravnih lica.

S tim u vezi, navedena blokirana novčana sredstva ne predstavljaju sopstvena sredstva banke, već su to sredstva klijenata, i banka ih ne može koristiti u plaćanju svojih obaveza, a kako je to naveo u svojoj izjavi Dejan Vujačić direktor Sektora za kontrolu banaka CBCG zbog čega njegovi navodi nijesu tačni – navodi se u saopštenju SDT-a.

Check Also

Da li će nekretninski balon pući?

Da li je tržište stambenih nekretnina izašlo iz pandemije kao pobjednik? Da li je rast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *