Ništa od noćnih letova sa tivatskog aerodroma

Kompanija Aerodromi Crne Gore obustavila je postupak javne nabavke konsultanstkih usluga za izradu eleborata o uvođenju noćnog letjenja na aerodromu Tivat, prenosi portal Boka News.

Taj tender raspisan je u septembru prošle godine, bio je procijenjene vrijednosti 450 hiljada eura sa PDV-om. Tražen je konsultant koji će sagledati mogućnost za njihovu izradu i uraditi konkretne procedure za slijetanje i polijetanje aviona na Aerodromu Tivat noću i u uslovima smanjene vidljivosti. To bi se uradilo korišćenjem PBN procedura za slijetanje, instrumentalnih procedura za prilaženje (STAR) i instrumentalnih procedura sa dolazak (SID) unutar crnogorskog vazdušnog prostora.

Na tender su priistigle tri ponude stranih ponuđača i to kompanije Navblue iz Francuske, Jeppesen Sanderson Inc iz SAD i GE Aviaton Digital, takođe iz SAD. Ponude koje su se kretale od 277,5 do 448 hiljada eura, Tenderska komijsia Aerodroma Crne Gore proglasila je neispravnim i poništila ovu javnu nabavku.

Kako prenosi ovaj portal, tivatska vazdušna luka trenutno nije osposobljena za letjenje noću i i uslovima drastično smanjene vidljivosti, a tzv „noćni start“ ovog aerodroma najjednostavnija je i najelegantnija varijanta riješavanja velikog dijela problema sa zagušenoću aerodroma velikim obimom saobraća tokom ljetnjih mjeseci. Naime, aerodrom Tivat oficijalno je otvoren za saobraćaj od momenta izlaska do pola sata po momentu zalaska Sunca, pa bi njegovo osposobljavanje za letjenje u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti značajno uticalo na povećanje vremenskog intervala u kome je aerodrom otvoren i može primati avione. U poslovodstvu te vazdušne luke ne računaju da bi nakon osposobljavanja za „noćni start“, zbog buke iznad turistički značajnih područja, primali avione 24 sata dnevno, odnosno tokom čitave noći, već bi aerodrom samo produžio vrijeme rada do oko 23 sata uveče, dok bi ujutro počinjao sa poslom ranije nego što je to sada slučaj. Tako bi sa istim raspoloživim fizičkim kapacitetima piste, platforme i terminalne zgrade, aerodrom Tivat mogao opslužiti znatno veći broj aviona i putnika nego što je to sada slučaj.

Kontrola letjenja Srbije i Crne Gore SMATSA i Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore prije par godina u praksi su opitovale metodu instrumentalnog prilaza aviona u uslovima smanjene vidljivosti na slijetanje na aerodrom Tivat najasvremenijom tzv. PBN metodom (navigacija zasnovana na navigacionim performansama vazduhoplova), utemeljnom na korišćenju podataka dobijenih sa GNSS satelistskog sistema za globalno pozicioniranje i inercijalnog navigacionog sistema u vazduhoplovu, a koja je nezavisna od zemaljskih radio-navigacionih uređaja. Test je bio uspješan i pokazao da avioni mogu sigurno slijetati o odlijetati iz tivatske vatdune luke korišćenjem PBN metode navigacije.

Check Also

Studija sprovedena na 20 miliona ljudi: Šta će vam pomoći da lakše nađete posao?

Najnovija studija ukazuje da iako bi vam prilikom traženja posla prvi na pamet pali prijatelji, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.