Da li će biti smanjenja međubankarskih naknada: Bankari na gubitku, trgovci na dobitku

Ukoliko bude usvojen zakon o međubankarskim naknadama, koji je sada u formi nacrta, a kojim su limitirane transakcije debitnom karticom na 0,2 odsto, a kreditnom na 0,3 dsto vrijednosti, na dobitku ce biti trgovci, na gubitku banke, a cijene za potrošače će ostati iste kazao je Pobjedi generalni sekretar Udruženja banaka mr Bratislav Pejaković.

CBCG utvrdila nacrt ovog zakona kojim su naknade srezane i do deset puta i poslala ga Ministarstvu finansija. Objasnili su da je analiza pokazala da visina i razlike u međubankarskim naknadama negativno utiču na potrošače, trgovce i sprječavaju inovacije.

Primjedbe

Pejaković kaže da su komercijalne banke preko Udruženja banaka dale komentare, sugestije i prijedloge povodom nacrta zakona.

“Ključno je da ce se smanjiti prihodi banaka po ovom osnovu. Nadam se da je shvatljivo da su prihodi u odnosu na profitabilost različite kategorije i da je margina banaka na manjem nivou od procjene većine, koji ne vide svu pozadinsku aktivnost i prateće troškove za malo trziste. Umanjenje dobiti odražava se na targete poslovanja, ulaganje u konkretan segment poslovanja koji kao takav nije pogodan za razvoj, ali u konačnom i na iznos poreza. Trgovci ce imati korist, ali potrošačima cijena ostaje ista”, smatra Pejaković i dodaje da se sve banke zalažu za postupnu primjenu novih rješenja.

“U konačnom smo imali razumjevanje predlagača, ali ne i za odlaganje primjene do ulaska u EU, sto bi bilo opravdano sa aspekta angažovanja sredstava i resursa, odnosno vremena pripreme kompetativnosti lokalnih banaka za utakmicu koja se očekuje”, objasnjava Pejaković i dodaje da bankari očekuju jaču saradnju u izradi podzakonskih akata, jer je mišljenje operativaca iz komercijalnih banaka nesumnjivo dodatni kvalitet. Prosječna medubankarska naknada po osnovu rada platnih kartica iznosi, kaze Pejaković, oko jedan odsto, a konkretna visina zavisi od vrste usluge.

“Zato predlozeno utiče na smanjenje prihoda, sto isplativost ovog segmenta poslovanja dovodi u pitanje, kako navode bankari”, kaže generalni sekretar.

Ne bi da podnose izvještaj klijentima

“Pejaković kaže da ce, ukoliko bude usvojen nacrt zakona o uporedivosti naknada klijenata, povećati administriranje. lonako su banke obavezne na veliko administriranje po zakonima protiv pranja novca, FATCA, o platnom prometu, o potrošačkim kreditima. Takođe će zahtijevati izmjene postojećih i kreiranje novih procedura u bankama i na medubankarskom nivou, a neminovna su nova IT rješenja kod prebacivanja računa, izmjene obrazaca, templejta. To uvećava troskove poslovanja banke, pri umanjenju prihoda od tih usluga”, kaže Pejaković.

Nacrt zakona obavezuje banke da dostave spisak naknada sa tarifama klijentu i najmanje jednom godisnje izvještaj sta mu je sve naplaćeno.

Klijenti su i do sada dobijali te informacije kroz ugovore, ali ih mali broj pročita kaže Pejaković i ističe da su naknade za redovno servisiranje na nivou regiona.

U svakom slučaju, dodaje, banke praktikuju medunarodne standarde i ispuniće obaveze ukoliko ih nijesu do sada praktikovali, jer nijesu bile regulatorno navedene i dodaje da su izlazile u susret zahtjevima klijenata.

Pobjeda

Check Also

Luka Kotor: Smijenjena i Snežana Jonica

Direktorica administrativnog sektora Luke Kotor Snežana Jonica, smijenjena je sa mjesta sekretara tog akcionarskog društva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *