dav

Vida Žurga vodiće finansije Telekoma Slovenije

Nadzorni odbor Telekoma Slovenije imenovao je Vidu Žurgu za članicu Uprave odgovornu za finansije. Mandat joj počinje 1. februara ove godine.

Vida Žurga bila je direktorica Kancelarije za reviziju i računovodstvo od 2014. godine, gdje je pružala poreske i finansijske savjete te interne revizije proračunskih korisnika i drugih pravnih osoba.

Prethodno je radila na finansijskom i računovodstvenom području, kao direktorica računovodstva, finansijska savjetnica, vanjski računovođa velikog računovodstvenog servisa, te kao stručnjak za poresko i finansijsko zakonodavstvo.

Nezvanično, Žurga je povezana s Damirom Črnčecom, savjetnikom premijera Šareca za nacionalnu sigurnost, kod kojega je nedavno i doktorirala s temom “Uticaj snižavanja javnofinancijskih izdataka na nacionalnu sigurnost”.

Check Also

Predlog rebalansa budžeta pokazao da Vlada nije spremna na radikalne rezove

Predlog rebalansa budžeta je pokazao da Vlada nije spremna na radikalne rezove i da teret …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *