Krajem godine zakon o sanaciji banaka

Centralna banka će ove godine nastaviti usaglašavanje regulatornog okvira sa međunarodnim standardima. Ključno će biti donošenje zakona o sanaciji banaka i o kreditnim institucijama.

Pobjedi je iz Centralne banke rečeno da se očekuje da parlament usvoji ove zakone krajem godine.
Ovi propisi prvenstveno imaju za cilj jačanje transparentnosti, odgovornosti i regulacije tržišta kroz poboljšanje kvantiteta i kvaliteta kapitala, ograničavanje zaduživanja i zaštite likvidnosti, kao i dalje jačanje okvira za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Oni su predmet tvining projekta otpočetog u aprilu prošle godine objasnili su u CBCG.

Radna verzija zakona o sanaciji kreditnih institucija u domaće zakonodavstvo prenosi odredbe Direktive 2014/59 EU o uspostavljanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicionih društava.

“Ovim zakonom unaprijediće se pravni osnov za primjenu instrumenata za pravovremenu intervenciju u banci koja je u problemima, kako bi se obezbijedio nastavak njenih ključnih finansijskih i ekonomskih funkcija. Istovremeno će biti ograničen uticaj propasti banke na ekonomski i finansijski sistem na najmanju mjeru i uz minimalne mogućnosti da troškove sanacije snose poreski obveznici”, objašnjeno je iz CBCG.

Planirali su pripremu niza podzakonskih akata u vezi sa ovim zakonima.

-Centralna banka će analizirati potencijalni uticaj ovih propisa na banke. U slučaju da se utvrdi da će predstavljati opterećenje, utvrdiće se dinamika za usklađivanje sa tim zahtjevima, čime će se amortizovati potencijalni negativni efekti primjene nove regulative pojašnjavaju u CBCG.

Check Also

Dvogodišnji gubitak aviokompanija 157 milijardi dolara

Međunarodno udruženje za aviosaobraćaj (IATA) objavilo je da bi aviokompanije, zbog drugog vala pandemije korona …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *