Nova kriza kuca na vrata

Nova globalna ekonomska kriza kuca na vrata i pitanje je kakva će biti. Sigurno je da ćemo imati mnogo manje instrumenata za reakciju na krizu koja će sigurno doći. Istorijsko iskustvo nas uči da će u budućoj krizi bolje proći države koje su spremne i finansijski sigurnije, a više su sigurne one koje su manje dužne, poručeno je sa 27. Božićnih rasprava o ekonomiji koje su održane na Badnje veče na Univerzitetu Donja Gorica u čast profesora Boška Gluščevića. Tema rasprava je bila javni dug i razvoj.

Dr Mojmir Mrak sa Ekonomskog fakulteta iz Ljubljane kaže da nova globalna kriza stiže i da je pitanje kakva će biti.

“Mnogo stvari će biti drugačije od krize koja je izbila prije deset godina. Imaćemo mnogo manje instrumenata za reakciju. Javni dug je sada mnogo veći nego što je bio prije krize. On je u razvijenim zemljama sa 40 do 50 porastao na 90 odsto. Mogućnost da se reaguje prociklično kada dođe do nove krize je mnogo manja. Manevarski prostor se suzio na polju kamata, i na monetarnoj strani. Politička situacija je danas u odnosu na 2008. gora, STO je mrtva, negativan je odnos prema onome što se radi u MMF. Situacija nije dobra ni za zajedničku reakciju”, kaže Mrak, piše Pobjeda.

On podsjeća da je danas visok privredni rast, a kamatne stope su niske.

“Ako u toj situaciji ne možemo da smanjujemo javni dug kao učešće u BDP, onda imamo problem”, ocijenio je Mrak, ali i podsjetio da nivo javnog duga ponekad ne mora da bude veliki problem, naročito ako je značajan dio domaći.

Za male zemlje, upozorava on, postotak javnog duga treba uzeti sa mnogo većim oprezom nego za velike.

Predsjednik Odbora direktora Sosijete ženeral banke dr Milorad Katnić kaže da sve više ekonomista upozorava da smo na pragu nove krize i da visoki dugovi mogu biti njen dominantan uzrok.

“Ako se kriza dogodi u skoroj budućnosti, kontekst u kom će se donosioci odluka sa njom suočiti je zabrinjavajuće drugačiji. Globalni dugovi su na istorijskom maksimumu, kamate na istorijskom minimumu, iscrpljeni su fiskalni prostori u većini velikih ekonomija, a ne postoji saradnja donosilaca odluka u najvećim državama. Zato radikalnija forma monetarne i fiskalne intervencije je preostala opcija koja stoji na raspolaganju donosiocima odluka u slučaju krize. U krajnjem, mjera koja dosad nije testirana je transfer novca direktno građanima. Pitanje je, međutim, da li su te mjere politički moguće i prihvatljive. Posebno je pitanje šta bi bile posljedice ovih mjera”, upozorava Katnić i dodaje da je sigurno da se krizi približavamo.

Govoreći o zaduženosti, on kaže da kredit može izgledati kao dobar saveznik, ali dugje uvijek teret i opasan neprijatelj.

“Dugovi su kroz istoriju često bili uzrok kriza i propasti. I istorijsko iskustvo nas uči da će u budućoj krizi bolje proći države koje su spremne i finansijski sigurnije, a više su sigurne one koje su manje dužne. Visok javni dug je manji problem za razvijene države, a poseban je problem za države podložne eksternim šokovima sa neinvesticionim kreditnim rejtingom”, pojašnjava Katnić.

Vrijeme ekonomskog rasta je, dodaje on, vrijeme za jačanje finansijske snage i sigurnosti, jer osnaživanje u dobrim vremenima čini nas otpornim i u vremenima krize.

Dug sam po sebi, dodaje, nije ni loš ni dobar.

“Ključno pitanje nije da li se zadužiti i koliki je dug, već za koje potrebe se zaduživati. Ako se dugom finansira potrošnja koja iz prihoda ne može biti vraćena, onda je dug put u propast. Ako se dugom pomaže alokacija sredstava koja povećava produktivnost i prihode, onda dug može biti put u napredak. Ne postoji prag nakon koga izvor duga prestaje da bude štetan po razvoj. Ne postoje pragovi nakon kojih možemo reći da je neka ekonomija visoko ili nisko zadužena”, objašnjava Katnić.

CdM

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.