Budžet za 2019. – 2,38 milijardi eura, zaduženja 620 miliona

Skupština je sinoć usvojila Zakon o budžetu za narednu godinu, kojim je predviđen ukupan iznos primitka i izdataka od 2,38 milijardi eura. Za Zakon su glasala 42 poslanika, dva su bila protiv, a uzdržanih nije bilo.

Skupština je usvajanjem budžeta aminovala zaduženje Vlade u narednoj godini od 620 miliona eura.

Nedostajuća sredstva u budžetu iznose 556 miliona eura, a finansiraće se sa 370 miliona iz kredita i pozajmica, sa šest miliona od prodaje imovine i sa 180 miliona korišćenjem depozita, uz to, Vlada može da pozajmi 250 miliona eura uz garanciju Svjetske banke za refinansiranje dugova. Sa tom pozajmicom ukupno zaduženje će dostići 620 miliona.

Vlada će izdati 83 miliona eura garancija. Za kreditni aranžman između EPCG i Njemačke razvojne banke (KfV) 33 miliona, za kreditni aranžman između ŽICG i KfV 14 miliona, za kredit ŽICG kod EIB-a 13 miliona, zatim za kredit Regionalnog vodovoda kod EBRD-a za realizaciju tri projekta 12 miliona i 11 miliona za kredit Regionalnog vodovoda kod komercijalne banke za potrebe regulisanja otplate duga po osnovu izvršne presude prema Štrabagu.

Izdaci u 2019. godini planirani su na 1,97 milijardi, deficit je projektovan na 142.2 miliona, za otplatu duga će se platiti 373,6 miliona, dok će izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti iznositi 40.2 miliona. Tekući budžet iznosi 910,7 miliona, budžet državnih fondova 700 miliona, dok je kapitalni budžet 302,9 miliona. Transakcije finansiranja iznosiće 432,35 miliona, a rezerve 20 miliona.

Izvorni prihodi od 1,828 milijardi finansiraće se sa 1,64 milijarde od poreza i doprinosa i sa 181 milion od ostalih prihoda. Izdatke od 1,97 milijardi će činiti tekuća budžetska potrošnja od 1,63 milijarde, kapitalni budžet sa 320 miliona i 18,5 miliona otplata obaveza iz prethodnog perioda.

Ministar finansija Darko Radunović kazao je tokom rasprave u Skupštini da je taj dokument rezultat nastavka sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije sa ciljem smanjenja budžetskog deficita i javnog duga. Tekući budžet iznosi 910,74 miliona eura, budžet državnih fondova 700 miliona, kapitalni 320,93 miliona, transakcije finansiranja 432,35 miliona, a rezerve 20 miliona, precizirao je Radunović tokom rasprave o predlozima zakona o budžetu i odluke o zaduživanju.

On je rekao da budžet za narednu godinu karakteriše brži rast prihoda u odnosu na rashode, čime se postiže opadajući trend budžetskog deficita sa procij enj eih 3,8 odsto u ovoj godini na 2,97 odsto u narednoj godini, nakon čega se očekuje budetski suficit.

Radunović je kazao i da su izvorni prihodi budžeta u narednoj godini planirani u iznosu od 1,82 milijardi eura, ili 38,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i u odnosu na procjene za ovu godinu veći su 71 milion eura. Ukupni izdaci planirani su 1,97 milijardi eura ili 41,1 odsto BDP-a i veći su za 40 miliona.

Poslanici vladajuće koalicije ocijenili su da je budžet za narednu godinu razvojni, okrenut kapitalnim projektima i zasnovan na realnim pretpostavkama, dok iz dijela opozicije upozoravaju na neuravnoteženost prihoda i rashoda i sve lošiji kvalitet života građana.

(Dan, Dnevne novine)

Check Also

Addiko banka donirala 15.000 eura Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti

U svrhu pomoći zdravstvenom sistemu Crne Gore da djeluje u suzbijanju širenja koronavirusa, Addiko Bank …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *