Sekulić najavila: Nedjelja će biti neradna za radnike u trgovini

Prethodnu godinu je obilježila intenzivna saradnja kako Ministarstva ekonomije tako i Vlade Crne Gore sa privrednicima, naglasila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić danas na sastanku sa privrednicima u PKCG.

”Radili smo na sistemskim rješenjima i na dnevnoj osnovi pokušavali da riješimo probleme sa kojima se susrijeću privrednici. Ministarstvo ekonomije je pripremilo Zakon o privrednim društvima koji je u proceduri usaglašavanja sa Evropskom komisijom. Zakonom će biti omogućeno izuzeće Skupšine kada se radi o jednočlanim društvima sa ograničenom odgovornošću a kod višečlanih će se zadržati”, navela je ona.

Kako je dodala, registracija preduzeća je prebačena iz CRPS u Poresku upravu.

”I ne želimo da vraćamo nazad centralizaciju već da svako u svom gradu ima mogućnost da sprovodi komunikacija sa Centralnim registrom Privrednog suda. Mi ćemo u narednoj godini unaprijediti elektronske servise u dijelu onoga što se odnosi na registraciju preduzeća a sa druge strane ćemo obučiti ljude iz Poreske uprave kako bi građani ovu uslugu mogli koristiti kako elektronski tako i u gradovima u kojima živite”, objasnila je.

Kako je navela, Zakon o koncesijama je primjer dobre komunikacije izmedju Vlade, Ministarstva i privrede, gdje se kroz nova rješenja našao odgovor na sve nedostatke iz pethodnog perioda.

”Zakon o autorskim i srodnim pravima podrazumijeva strožiju kontrola nad radom autora muzike. Izmjene Zakona se odnose na oblast kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava i usaglašavanje sa direktivom 2014∕26∕Eu o kolektivnom ostvarivanju prava. Usvajanjem navedenih izmjena značajno ćemo unaprijediti transparentnost u radu organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i nadzor nad njihovim radom. Zavod za intelektualnu svojinu (sada kao dio Ministarstva ekonomije) će morati da donese privremenu tarifu i to će svakako uticati na sve ono što je predstavljalo problem a odnosilo se na tarifu po kojoj se moralo plaćati naknada udruženju autora muzike”, saopštila je Sekulić i dodala da je urađen nacrt Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Njegovo usvajanje se očekuje poslije praznika. U sektoru trgovine koji zaposljava 37.000 ljudi nedjelja će se kroz zakonsko rješenje proglasiti neradnom a kroz podzakonske akte će se donijeti rješenja za izuzetke poštujući turističku sezonu i ono što su osnovne životne potrebe gradjana”, navela je.

I ona se osvrnula na sivu ekonomiju navodeći da Ministarstvo ekonomije doprinosi njenom suzbijanju kroz donošenje Zakona o inspekcijskom nadzoru u dijelu koji se odnosi na nadzor u objektima koji nisu registrovani za obavljanje poslovne djelatnosti.

”Nastojimo da unaprijedimo crnogorsku privredu sa dva aspekta: unapređenjem infrastrukture, kroz projekat sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom u cilju revitalizacije distributivne mreže u koju je planirano da se uloži u naredne tri godine oko 90 miliona eura. Telekomunikaciona infrastrukura je i te kako napredna. Planiramo donošenje Zakona o upotrebi EK mreža velikih brzina.Tako ćemo omogućiti pojeftinjenje telekomunikacionih usluga”, saopštila je.

Ministarstvo ekonomije je podržalo 10 programa podsticaja, podsjetila je Sekulić.

”Donijeli smo odluku da oko 1 milion 630 hiljada eura bude na raspolaganju crnogorskoj privredi u Ministarstvu ekonomije kao jedan objedinjeni Fond za unapređenje konkurentnosti. Fond će biti stalno otvoren i dostupan 365 dana u godini gdje će ministarstvo osim davanja podsticaja pružati i nefinansijske usluge u smislu izrade biznis planova i pomoći pri apliciranju kao posrednik privredi i svima onima koji su u mogućnosti da im daju finansijska sredstva”, navela je ministarka ekonomije.

Check Also

U skupštinsku proceduru ušao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu

U skupštinsku proceduru je juče stigao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu u kojem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *