Nezavisni revizor dao mišljenje sa rezervom na finansijski izvještaj Prve banke za 2017. godinu

Na sajtu Centralne banke Crne Gore objavljen je revizorski finansijski izvještaj Prve banke za 2017. godinu . Nezavisni revizor BDO dao je mišljenje sa rezervom zbog odstupanja od međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS).

Jedna od zamjerki je što naknade i provizije na odobrene kredite i garancije do maja 2015. godine Prva banka nije obračunavala u skladu sa MRS, pa revizor nije mogao utvrditi efekte koje bi primjena tih standarda u periodu prije maja 2015. godine imala na finansijske iskaze banke za 2017. godinu.

Navedeno je da su zbog pogrešno primijenjenih standarda stečena aktiva i sredstva namijenjena prodaji i rezultat poslovanja banke za 2017. godinu precijenjeni za iznos od 234 hiljade eura.

Revizor se nije mogao uvijeriti da li je ova banka u prethodnim periodima adekvatno primijenila računovodstvenu politiku vrednovanja stečene aktive, kao i efekte koje bi ovo pitanje moglo imati na njene finansijske iskaze za 2017. godinu.

Rezervacije za potencijalne gubitke na osnovu kredita i drugih potraživanja od klijenata su, kako navodi revizor, precijenjene najmanje za 286 hiljada eura, dok su ispravka vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke, kao i rezultat tekuće godine potcijenjeni najmanje za iznos od milion i 58 hiljada eura.

Revizor je skrenuo pažnju da potraživanja po osnovu faktoringa i stečene aktive iznose 19,3 miliona eura.

“Nadoknadivost portfolija stečene aktive i potraživanja po osnovu faktoringa i restrukturiranih kredita u budućem periodu će zavisiti od sposobnosti banke, odnosno faktoring dužnika, da realizuju imovinu u svom portfoliju, kao i sredstva obezbjeđenja po osnovu faktoringa i restrukturiranih kredita u iznosima koji pokrivaju najmanje iznose izloženosti prema ovim dužnicima. Shodno navedenom, može postojati neizvjesnost po pitanju mogućnosti banke da realizuje sredstva obezbjeđenja u potrebnim iznosima, kao i po pitanju vremena potrebnog za takvu realizaciju”, naveo je revizor.

Naveli su i da se protiv banke vodi više sporova u kojima potraživanja iznose 5,9 miliona eura bez zateznih kamata, dok banka za rezerve potencijalnih gubitaka od ovih sporova ima 135 hiljada eura.

Vijesti.me

Check Also

Švajcarski planinski trezor za čuvanje bogatstva

Švajcarska, nadaleko poznata kao bastion diskretnog, sigurnog bankarstva, uskoro će svjetskim bogatašima ponuditi još jedan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *