Triglav: U 2019. godini planirana veća dobit prije oporezivanja

Triglav grupa je predstavila planove za 2018. godinu i ažuriranu strategiju do 2022. godine. Grupa u 2019. godini planira dobit prije oporezivanja u iznosu između 80 i 90 miliona eura, konsolidovanu bruto premiju osiguranja oko 1,1 milijardu eura i kombinovani koeficijent u visini od oko 95 %. Poslovanje Grupe će se u 2019. godini prema predviđanjima odvijati u još uvijek povoljnim makroekonomskim prilikama u regionu, a istovremeno može da se očekuje zaoštrena konkurencija na tržištu osiguranja i za profitabilnost finansijskih ulaganja nepovoljno finansijsko okruženje. Grupa je ažurirala svoju postojeću strategiju, ali je zadržala njene dosadašnje glavne elemente. Njena vizija je da sa usredsrijeđenošću na klijenta dinamično razvija nove načine poslovanja, koji su temelj odgovornog dugoročnog razvitka Grupe, te da istovremeno posluje profitabilno i sigurno.

Strategija Triglav grupe

Triglav grupa ažurira strategiju do godine 2022, ali zadržava njene dosadašnje bitne elemente. U svojoj viziji vidljivije naglašava usredsrijeđenost na klijenta, a vrijednosti Grupe sažela je u tri vrijednosti koje najbolje karakterizuju Triglav: odaziv, jednostavnost i pouzdanost.

Triglav ostaje strateški usmjeren na postizanje dugoročne, stabilne ekonomske profitabilnosti i na povećanje vrijednosti Grupe. Time Grupa slijedi svoj slogan: “Stvaramo sigurniju budućnost za sve svoje dionike”.

Neizmijenjeni ostaju bitni strateški ciljevi koji su s time povezani, a detaljnije je određena željena profitabilnost kapitala (ROE). Određena je za cjelokupni strateški period u kome će preći 10 %.

“Triglav ostaje usredsrijeđen na klijente i za njih razvija posebne usluge, koje jačaju obje aktivnosti: osiguranja i upravljanje imovinom. Unutar Grupe ostaje usmjerenost na razvoj zaposlenih te na razvoj organizacije i kulture u sarađujuću i agilnu. Za obnovljene i optimizirane procese Triglav grupe od ključnog značenja su saradnici koji imaju odgovarajuće kompetencije i digitalnu obučenost”, saopštili su iz kompanije.

Plan Triglav grupe za 2019. godinu

U 2019. poslovanje Grupe ostaće čvrsto i profitabilno:

dobit Grupe prije oporezivanja planirana je u visini od 90 do 100 miliona eura (plan za 2018. je između 80 i 90 miliona eura);
– fakturisana bruto premija osiguranja planirana je u visini od oko 1,1 milijardu eura (plan za 2018. je više od 1 milijardu eura);
– kombinovani koeficijent Triglav grupe je planiran na povoljnoj visini od oko 95 %.

Grupa očekuje da će se poslovanje u sektoru osiguranja odvijati u nešto manje, ali još uvijek povoljnim makroekonomskih prilikama u regionu, što bi moglo dodatno zaoštriti konkurentsku situaciju na tržištima osiguranja. Prema očekivanjima finansijsko okruženje za profitabilnost investicija Grupe ostaje i u 2019. nepovoljno.

Osnovni naglasak investicionih usmjerenja portfolija osiguranja Triglav grupe ostaje neizmijenjen, a to je obezbjeđivanje odgovarajuće sigurnosti i likvidnosti ulaganja uz ostvarivanje odgovarajuće profitabilnosti.

U segmentu osiguranja Grupa planira daljnji rast udjela ukupne premije koju fakturiše na tržištima van Slovenije. Na svim tržištima će i dalje jačati svoje snažne konkurentske prednosti i sprovoditi odgovarajuću marketinšku strategiju. Razvojne aktivnosti odvijaće se u smjeru obezbjeđivanja jednostavnosti, pouzdanosti, cjelovitosti i transparentnosti portfolija osiguranja i njihovog nadopunjavanja s povezanim uslugama. I u 2019. godini Triglav će biti izrazito usredsrijeđen na klijenta i tome će prilagođavati razvojne aktivnosti i povećavati učinkovitost prodajnih mreža u kojima Triglav ostvaruje strateški određenu multikanalnu komunikaciju s klijentom. Na sektoru šteta Grupa očekuje slične trendove kao i proteklih godina, pa tako i kod pojave masovnih štetnih događaja (poplave, grad, oluje). Grupa brižljivo zadržava odgovarajuću zaštitu u obliku reosiguranja.

Na sektoru upravljanja imovinom Triglav grupa će slijediti strateška usmjerenja povećavanja obima sredstava kojima upravlja za svoje stranke iz naslova neobvezne štednje i učinkovitog upravljanja imovinom na nivou čitave Grupe. I dalje će aktivno pratiti prilike koje proizlaze iz konsolidacije industrije upravljanja imovinom u regionu.

Andrej Slapar, predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav je izjavio:

“Naš pravac rasta i razvoja je strateški zacrtan, vjerujemo da je ispravan i ne mijenjamo ga. Strategiju smo ažurirali prvenstveno s namjerom da još jasnije odredimo akcente djelovanja Triglav grupe, u kojoj ekipa od više do 5.000 saradnika u regionu udružuje vrijednosti kao što su odaziv, jednostavnost i pouzdanost. U 2019. godinu zajedno ulazimo s optimizmom i energijom da i dalje razvijamo kulturu angažovanosti i naše usredsrijeđenosti na klijente. Usmjereni smo na profitabilno i finansijski čvrsto poslovanje uz uzimanje u obzir predviđenih prilika poslovanja i planiramo višu dobit prije oporezivanja no što je to bila planirana dobit za 2018. I dalje ćemo brižno sprovoditi sve usvojene strateške projekte i aktivnosti. Vjerujem da ćemo pri tome biti uspješni”.

Check Also

Zapadni Balkan: Najviše penzije u Hrvatskoj i Crnoj Gori, najniže u BiH i Srbiji

Mnogi penzioneri u zemljama regije Zapadnog Balkana spadaju u dio populacije koja živi u dosta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *