Poreska uprava uvela aplikaciju za elektronsko podnošenje izvještaja o reviziji

Poreska uprava (PU) je na svom portalu ePrijava uspostavila još jedan novi elektronski servis, odnosno aplikaciju za elektronsko podnošenje izvještaja reviziji, kao i finansijskih iskaza za banke i osiguravajuća društva.

Iz PU su kazali da je novi servis uspostavljen u nastojanju da se procedure i komunikacija sa Poreskom upravom učine što jednostavnijim i bržim, te da se što veći broj procesa automatizuje, zbog uštede vremena i ostalih resursa poreskih obveznika.

”Izvještaje o reviziji shodno članu 32 Zakona o reviziji preduzeća kod kojih postoji obaveznost revizije dužna su dostavljati Poreskoj upravi do 30. juna tekuće za prethodnu poslovnu godinu, a zahvaljujući novoj funkcionalnosti omogućeno je da to čine elektronskim putem”, objasnili su iz PU.

Takođe, u skladu sa tim propisom, PU je dužna izvještaje o reviziji objavljivati na svojoj internet stranici, pa su od sada oni javno dostupni.

”Kada su u pitanju finansijski iskazi, banke i osiguravajuća društva će od sada, kao i ostala preduzeća, dostavljati isključivo elektronskim putem i uz elektronski potpis”, dodaje se u saopštenju.

Da bi aplikacija u tom dijelu bila funkcionalna, neophodno je, kako su objasnili, deinstalirati prethodnu verziju, odnosno softver za pripremu i podnošenje finansijskih iskaza i instalirati novu softver za pripremu i podnošenje finansijskih i revizorskih izvještaja’, koja se nalazi u download sekciji portala ePrijava.

”Kao i za sve funkcionalnosti portala PU, pomoć u dijelu instalacije aplikacije, kao i načina podnošenja izvještaja, možete dobiti putem e-mail adrese: [email protected] ili telefonskim putem na 020 448 -223, 020 448-158, 020 658-084 i 067 618-603”, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

OPEC+ razmatra smanjenje proizvodnje za čak dva miliona barela dnevno

Grupa OPEC+ razmatra najveće smanjenje proizvodnje od 2020. godine, pokušavajući da tako primiri cijene nafte …

Leave a Reply

Your email address will not be published.