Rok za podnošenja zahtjeva za paušalno oporezivanje 31.decembar

Poreska uprava upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike na mogućnost paušalnog oporezivanja, shodno članu 49 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i članu 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

“Preduzetnici koji ostvare ukupan promet po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti u iznosu manjem od 18.000 eura na godišnjem nivou mogu se prijaviti kod Poreske uprave sa zahtjevom za paušalno oporezivanje, odnosno da svoju poresku obavezu mogu izvršiti plaćanjem u fiksnom mjesečnom iznosu čija je visina utvrđena u Pravilniku o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti”, objašnjavaju u PU.

Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti potrebno je podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu (ZPO) do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Obrazac ZPO možete preuzeti sa sajta Poreske uprave www.poreskauprava.gov.me (biblioteka/obrasci).

“Fizička lica koja su oporezovana u paušalnom iznosu, a koja nemaju drugih izvora oporezivih prihoda, nemaju obavezu podnošenja godišnje prijave za porez na dohodak fizičkih lica. Za dodatne informacije možete pozvati telefonski centar Poreske uprave 19707 svakog radnog dana od 7 – 15 časova”, navode u PU.

Check Also

Hipotekarna banka za Apple Pay korisnike: Siguran, bezbjedan i privatan način plaćanja sa iPhone i Apple Watch

Hipotekarna banka, u saradnji sa kompanijom Mastercard, od danas svojim korisnicima donosi Apple Pay, siguran, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.