Komercijalna banka: Za 11 mjeseci ostvarila 7,8 milijardi dinara profita

Komercijalna banka je u prvih 11 mjeseci ove godine ostvarila profit od 7,8 milijardi dinara čime je već za deset odsto premašila plan profitabilnosti za celu 2018. godinu.

Predsjednik izvršnog odbora Komercijalne banke Vladimir Medan navodi da su u svim segmentima poslovanja obezbijeđeni rast ili uštede. U istom periodu Komercijalna banka bilježi rast kapitala za 34 miliona eura. Komercijalna banka je lider po štednji građana, koja, prema poslednjim pokazateljima, iznosi više od 1,65 milijardi eura.

Na pitanje o privatizaciji banke Medan je izjavio da to nije pitanje za menadžment banke, već za njene vlasnike. Komercijalna banka ima tradiciju njegovanja kadrova što je komparativna prednost u odnosu na druge banke. Banka ima mrežu od 202 filijale i ekspoziture u Srbiji, sa 2.770 zaposlenih, kao i banke u Republici Srpskoj, Banjaluci i u Crnoj Gori – u Podgorici.

Postoje ambicije da se dio poslovanja preseli i u druge delove BiH. Poslovnica je otvorena i u Sarajevu.

Check Also

I u krizi depoziti stabilni

Dinamika kretanja depozita tokom godine korespondira sa početkom pandemije, kao i lošijim rezultatima turističke sezone, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *