Od 20 miliona državne pomoći najviše dato za zapošljavanje

Država je tokom prošle godine dodijelila pomoć čiji je ukupan iznos bio 19.741.052,64 eura ili 0,47 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), navodi se u Godišnjem izvještaju Komisije za kontrolu državne pomoći. Neprijavljene državne pomoći iznosile su 1.467.593,64 eura, odnosno 7,43 odsto ove sume.

Kako se precizira u dokumentu koji je usvojila Vlada, iznos državne pomoći je za 4,7 odsto manji nego 2016. godine, kada je ona iznosila 20.714.840,80 eura ili 0,52 BDP-a. Takođe stoji da je ukupno učešće državne pomoći bez sektora poljoprivrede, ribarstva i saobraćaja iznosilo je 0,43 odsto BDP-a, što je ispod prosjeka zemalja članica EU od 0,63 odsto, ali i reciprociteta spram BDP-a u većini tih država.

Dobra pomoć

Ovaj dokument sačinjen je na osnovu metodologije koju je propisala Evropska komisija za izvještavanja o državnoj pomoći. Komisija je koristila i podatke iz Predloga zakona o završnom računu budžeta za 2017. godinu, što je bilo uslovljeno, kako se navodi, “prethodnim iskustvom u izradi godišnjih izvještaja, koje se prije svega ogleda u nedovoljnom poznavanju oblasti državne pomoći od strane lica nadležnih za dostavljanje podataka”.

“Od ukupnog iznosa u 2017. godini, 70,67 odsto ili 13,95 miliona eura dodijeljeno je malim i srednjim preduzećima za zapošljavanje, što se može olcaralcterisati lcao nastavak pozitivnog trenda započetog u 2016. godini. Treba istaći da se radi o takozvanoj ‘dobroj’ državnoj pomoći koja u najmanjoj mjeri izaziva poremećaj konkurencije na tržištu i ujedno predstavlja podsticaj za razvoj i napredak ekonomije”, ističe se u dokumentu.

Istovremeno, nisu evidentirana izdavanja za sanaciju i restrukturiranje “koje predstavljaju pomoć koja u najvećoj mjeri narušava ili prijeti da naruši konkurenciju na tržištu”.

U rezimeu dokument se podsjeća da je u februaru donesen novi Zakon o kontroli državne pomoći. Njime je utvrđen novi institucionalni okvir tijela nadležnog za kontrolu ovih izdvajanja, kao i njegova značajnija ovlašćenja. Propisane su i procedure koje sada sprovodi Agencija za zaštitu konkurencije, zatim povraćaj nezakonite i neusklađene pomoći, kao i kazne.

Donacije i otpisi

U kategoriji koja se odnosi na donacije, subvencije, kamate, otpis duga i druge pomoći, dato je 8,8 miliona eura.

Takozvana horizontalna državna pomoć predstavlja 3,09 miliona eura, od kojih je najviše dodijeljeno preko Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu Uredbe o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica 2,88 miliona eura. Zavod za zapošljavanje dao je kroz program osposobljavanja kod poslodavaca 120.675 eura, a kroz osposobljavanje za samostalan rad 77.676 eura. Ministarstvo ekonomije je za mala i srednja preduzeća, te razvoj sjevera dodijelila još oko 16.000 eura.

Iz segmenta regionalne državne pomoći, koja je ukupno iznosila 645.372 eura, više od polovine dodijelio je Vladin Sekretarijat za razvojne projekte, odnosno 350.667 eura u skladu sa Uredbom o podsticanju direktnih investicija.

Porezi i zajmovi

Za poreske olakšice i socijalna davanja, uključujući odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, dodijeljen je 82.881 euro regionalne državne pomoći.

Ministarstvo ekonomije je na osnovu Investicionog plana kompanije Mermer iz Danilovgrada, odobrilo odlaganje obaveza po osnovu koncesione nadoknade od 212.817 eura (ekvivalent 21.694 eura) i po osnovu poreza i doprinosa od 531.318 eura (ekvivalent 54.161 euro)“, precizira se u tekstu.

Zajmovi sa kamatnim stopama nižim od onih na finansijskom tržištu i privrednim društvima u poteškoćama, predstavljali su državnu pomoć vrijednu 10.855.945 eura. Za zapošljavanje kroz inovirani program ZZZCG dodijeljeno je 11.825 eura, dok je čak 10,84 miliona eura pomoći pripalo malim i srednjim preduzećima kroz program rada IRF-a.

Učešće u udjelu u kapitalu, uključujući konverziju duga u akcijski kapital, te ostale mjere, kao i garancije nisu registrovane kao državna pomoć tokom 2017. godine.

Izvor: Dnevne novine

Check Also

Stabilizacija tržišta, bitcoin i dalje u padu

Tržište kriptovaluta je u posljednjih par dana pretrpjelo strmoglav pad vrijednosti, ali se, prema podacima …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *