Licence agenata za posredovanje 50.000 eura

Onaj ko bude agent za posredovanje licima prilikom apliciranja za sticanje ekonomskog državljanstva kroz ulaganje u investicije, moraće za licencu da plati 50.000 eura. To je predviđeno Odlukom Vlade o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

Licence važe jednu godinu i mogu se, na zahtjev agenta za posredovanje, produžiti dva puta.

“Troškove izdavanja i produženja licence snosi agent za posredovanje. Visina naknade troškova iznosi 50.000 eura godišnje i uplaćuje se na uplatni račun nadležnog organa. Licenca za agenta za ocjenu međunarodne podobnosti je besplatna”, ističe se u odluci.

Agent za posredovanje mora da ispunjavati sljedeće uslove-da odgovorno lice u tom pravnom licu u Crnoj Gori ili u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude za takvo krivično djelo i da je najmanje tri godine je obavljalo iste ili slične aktivnosti u najmanje tri države na osnovu ugovora odnosno licence, a od toga najmanje u jednoj državi koja je članica EU.

Podsjećamo, od 1. januara 2019. godine, pa naredne tri godine, najviše 2.000 investitora moći će da dobije crnogorsko državljanstvo.

Aplikant za ekonomsko državljanstvo mora položiti 450.000 eura za projekte koji se razvijaju na jugu ili glavnom gradu.

Za projekte na sjeveru i centralnom regionu, osim Podgorice, predviđeno je polaganje 250.000. Uz to, aplikant je dužan da položi 100.000 eura državi što je namijenjeno isključivo za razvoj manje razvijenih područja.

Polog za administrativnu obradu po aplikantu je 15.000 eura, a za svakog člana njegove porodice po 10.000 eura.

Ukoliko porodica broji više od pet članova, za svakog sljedećeg se plaća taksa od 50.000 eura.

Ipak, ukoliko se utvrdi da je lice steklo ekonomsko državljanstvo davanjem lažnih podataka ili ih namjerno prikrivalo, neće imati pravo na vraćanje novca nakon oduzimanja državljanstva.

Odluka o ekonomskom državljanstvu je donesena zbog ubrzanja ekonomskog razvoja države i privlačenja investicija. Donijeće nove turističke i prerađivačke kapacitete, radna mjesta i proizvesti viši kvalitet života i životni standard građana.

CdM

Check Also

Šta se desilo sa obveznicama: Nema povećanja troškova, da li je bilo “šortovanja”?

Pad cijena crnogorskih euro obveznica na međunarodnim berzama ne utiče na povećanje troškova na dosadašnja …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *