Vlada ukinula šest institucija

Vlada je sinoć donijela novu Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave. Uredbom se reorganizuje javna uprava, kako je ranije najavila ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi.

Kako saznaje nezvanično Portal Analitika od sagovornika iz Vlade, novu organizaciju čini 29 organa i 17 ministarstava, umjesto dosadašnjih 35 organa i 17 ministarstva. Na ovaj način se broj organa smanjuje za šest.

Uprava policije biće samostalni organ, nad kojim nadzor vrši MUP. Vlada je sinoć donijela i Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima, kako bi se usaglasila zakonska rješenja sa Zakonom o državnoj upravi.

Šta se mijenja?: Spaja se lučka Kapetanija i Uprava pomorske sigurnosti u jedan samostalni organ.

Zavod za intelektualnu svojinu se ukida i biće dio Ministarstva ekonomije.

Uprava za inspekcijske poslove biće samostalni organ nad kojim nadzor vrši Vlada preko Ministarstva javne uprave. Agencija za duvan se ukida i prelazi u resor Ministarstva finansija. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma se ukida i postaje dio Uprave policije

Uprava za zbrinjavanje izbjeglica se ukida i biće dio MUP-a. Uprava za javne nabavke se ukida I biće dio Ministarstva finansija. Prema saznanjima Portala Analitika, nova Uredba primjenjivaće se od 1. januara 2019.

Prema slovu novog Zakona o državnoj upravi, u sistem državne uprave, pored ministarstava i organa uprave, po prvi put se uvode državne agencije i fondovi, koji vrše poslove državne uprave, pa se na ovaj način organizaciona struktura usaglašava sa EU standardima, odnosno principima javne uprave koje je SIGMA 2017. godine utvrdila za sve države kandidate za članstvo u EU.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

PKCG obilježila 93 godine postojanja tradicionalnom dodjelom nagrada

Privredna komora Crne Gore obilježila je 21. aprila svoj dan i prve 93 godine uspješnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *