Agencija A.M. Best povećala kreditni rejting Grupi Sava Re na „A“ (odličan)

Rejting agencija A.M. Best je nakon redovnog godišnjeg pregleda poboljšala ocjenu finansijske snage i kreditnog rejtinga Sava Re Grupe na “A” (odličan), oboje sa stabilnom prognozom.

A.M. Best je u svom saopštenju objavila da rejting Sava Re Grupe odražava čvrstu adekvatnost kapitala. Finansijski položaj i poslovanje Grupe ocijenjeno je kao vrlo moćno, dok je sistem upravljanja rizicima adekvatan organizaciji Grupe. Jak finansijski položaj Grupe je, između ostalog, rezultat internog generisanja kapitala, niske zavisnosti od malih retrocesionara i dobre finansijske fleksibilnosti kroz pristup tržištu kapitala.

Pored toga, Agencija navodi da je Sava Re Grupa ostvarila dobre tehničke rezultate sa odličnim prosječnim štetnim količnikom od 60 odsto, za period od posljednjih pet godina (2013. – 2017.).

Agencija očekuje da će poslovanje Grupe ostati stabilno tokom srednjoročnog perioda, podržano odgovarajućim preuzimanjem i selekcijom rizika.

“A.M. Best procjenjuje da je sistem upravljanja rizicima adekvatan složenosti poslovanja, da je njegova sposobnost u ovoj oblasti u skladu sa svojim rizičnim profilom, kao i da je sistem upravljanja rizicima pravilno ugrađen u cijeloj Grupi. Takođe, ocijenili su kao pozitivnu jaku poziciju Grupe na slovenačkom tržištu, kao i na tržištu Zapadnog Balkana”, navodi se u saopštenju.

Sava Re Grupa vjeruje da će poboljšanim kreditnim rejtingom lakše ispuniti strategiju selektivnog i profitabilnog rasta na međunarodnim tržištima reosiguranja.

Sava osiguranje AD Podgorica posluje na crnogorskom tržištu neživotnih osiguranja već 19 godina, a zadnjih 10 godina je dio Grupe Sava Re iz Ljubljane.

Check Also

Statis u partnerstvu sa kraljevićima iz Emirata, moguć ulazak Alfa Dabi fonda u Sveti Stefan

Alfa Dabi Holding (Alpha Dhabi), investicioni fond kraljevske porodice Al Nahijan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.