Oglasi za posao: Prva banka Crne Gore oglašava više slobodnih radnih mjesta

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodna radna mjesta:

1. DIREKTOR/ICA FILIJALE – 1 IZVRŠILAC – BAR

2. DIREKTOR/ICA FILIJALE – 1 IZVRŠILAC – BUDVA

3. DIREKTOR/ICA FILIJALE – 1 IZVRŠILAC – ULCINJ

4. DIREKTOR/ICA FILIJALE – 1 IZVRŠILAC – HERCEG NOVI

5. MENADŽER ZA POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM I PRIVREDOM I – 2 IZVRŠIOCA – PODGORICA

6. MENADŽER ZA POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM I PRIVREDOM I – 1 IZVRŠILAC – BAR

7. REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠILAC – BAR

8. REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠILAC – KOTOR

9. REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠILAC – ULCINJ

Rok za prijavljivanje kandidata je 3 (tri) dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio uspješnog tima, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu:

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica, za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected] sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO (obavezno navesti poziciju za koju se kandidat prijavljuje).

Napomena: Prilikom razmatranja prijava, prednost će imati kandidati sa prethodnim radnim iskustvom u bankarskim poslovima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Website: www.prvabankacg.com

Check Also

Najavili dolazak turista iz Kazahstana i Jermenije do kraja septembra

Grupa turističkih agencija iz Kazahstana i Jermenije ovih dana boravi u studijskoj posjeti Crnoj Gori, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.