Akcija ”Podijelimo teret” produžena do 31. decembra

Akcija ”Podijelimo teret” 6, koju je organizovala Elektroprivreda Crne Gore za sva domaćinstva sa dugom za utrošenu električnu energiju, izazvala je veliko interesovanje javnosti. Na zahtjev potrošača, akcija koja je trajala do 30. novembra, je produžena je do 31. decembra.

U prethodna tri mjeseca akciji se priključilo 7.614 potrošača, od čega je 5.434 produžilo svoje Sporazume iz akcije Podijelimo teret 4, a 2.180 je novih potrošača koji su iskoristili ovu jedinstvenu mogućnost.

Akcijise, do 31. decembra, mogu priključiti sva domaćinstva koja imaju dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na visinu duga, kao i sva domaćinstva kojima ističu postojeći ugovori sklopljeni u akciji Podijelimo teret 4 prije dvije godine. Jedini uslov za potpisivanje Sporazuma o izmirenju duga je da su plaćena tri poslednja računa. Prilikom potpisivanja Sporazuma, nema nikakvog učešća, a postojeći dug domaćinstva mogu otplaćivati na sljedeći način:

• Ukoliko je dug manji od 440 eura, iznos duga dijeli se sa 20 eura i na taj način dobija broj rata
• Ukoliko je dug već od 440 eura, dug se otplaćuje u 22 mjesečne rate u fiksnom iznosu od 20 eura”, navodi se u saopštenju.

Kako pojašnjavaju, od trenutka potpisivanja Sporazuma, prestaje dalji obračun zatezne kamate. Da bi Sporazum ostao na snazi, svakog mjeseca mora se redovno plaćati i tekući račun. Akciji se mogu priključiti i domaćinstva koja su isključena sa distributivne mreže, kao i domaćinstva koja žele da reprogramiraju već potpisane klasične protokole.

”Napominjemo da će uz ovaj Sporazum, domaćinstva imati obavezu da potpišu i Ugovor o snabdijevanju, ukoliko to već nisu uradili, kao i da će se primjenjivati posebne procedure za domaćinstva koja nisu prevela brojila na svoje ime, u smislu obaveze posjedovanja ovlašćenja ili preuzimanja obaveze da će se u narednom periodu pokrenuti procedura promjene imena kupca”, zaključuje se u saopštenju.

O detaljima pristupanja akciji dodatne informacije mogu se dobiti besplatnim pozivom na broj 19100, na šalterima službi lokalnih snabdijevanja, na web portalu www.epcg.com, kao i na  Facebook strani EPCG.

Check Also

I u krizi depoziti stabilni

Dinamika kretanja depozita tokom godine korespondira sa početkom pandemije, kao i lošijim rezultatima turističke sezone, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *