Za lažne podatke nema vraćanja novca

Ukoliko se utvrdi da je lice steklo ekonomsko državljanstvo davanjem lažnih podataka ili ih namjerno prikrivalo neće imati pravo na vraćanje novca nakon oduzimanja državljanstva, predviđeno je izmjenom odluke o kriterijumima za sticanje ovog držvljanstva koju je Vlada usvojila prije dvije sedmice.

Ako se naknadno utvrdi da je lice koje je steklo crnogorsko državljanstvo prijemom dalo lažne podatke ili namjerno prikrivalo činjenice ili okolnosti u vezi kriterijuma kao i u slučaju da je agent za ocjenu međunarodne podobnosti za to lice u svom izvještaju dao netačne podatke, nadležni organ o tome obavještava organ državne uprave, radi donošenja rješenja o gubitku crnogorskog državljanstva, a aplikant nema pravo na povraćaj sredstava”, navedeno je u zaključku Vlade, odnosno promijenjenom članu odluke“, piše Pobjeda.

Aplikant za ekonomsko državljanstvo mora položiti 450.000 eura za projekte koji se razvijaju na jugu ili glavnom gradu.

Za projekte na sjeveru i centralnom regionu, osim Podgorice, predviđeno je polaganje 250.000. Uz to, aplikant je dužan da položi 100.000 eura državi što je namijenjeno isključivo za razvoj manje razvijenih područja. Polog za administrativnu obradu po aplikantu je 15.000 eura, a za svakog člana njegove porodice po 10.000 eura. Ukoliko porodica broji više od pet članova, za svakog sljedećeg se plaća taksa od 50.000 eura. Odluka o ekonomskom državljanstvu počeće da se primjenjuje naredne godine. Donesena je zbog ubrzanja ekonomskog razvoja države i privlačenja investicija, i donijeće nove turističke i prerađivačke kapacitete, radna mjesta i proizvesti viši kvalitet života i životni standard građana.

Check Also

Jack Ma prodao dionice Alibabe vrijedne 8,2 milijardi dolara

Osnivač kineske kompanije Alibaba, Jack Ma na prodaji dionica inkasirao je milijarde dolara nakon što …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *