ECB postaje konkurencija Apple Pay-u i društvu

Evropska centralna banka (ECB) pokreće uslugu, koja će omogućiti korisnicima banaka da transferišu novac iz jedne zemlje u drugu za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, tokom cijele godine.

Uslugom koja se naziva Target Instant Payment Settlement, ECB želi da se takmiči ne samo sa pružaocima usluga plaćanja kao što su Visa ili MasterCard, već i sa novim ponuđačima platnih usluga iz SAD-a.

Već je bilo ponuda na nacionalnom i evropskom nivou, kao što su Paylib u Francuskoj ili RT1 Evropskog bankarskog autoriteta (EBA). Međutim, one su obično nacionalne ograničene ili nisu raširene, objašnjava generalni direktor ECB Marc Bayle de Jesse.

“Najveća razlika u postojećim rješenjima za plaćanje je da se transfer odmah vrši na novac centralne banke”, kaže Bayle de Jesse. Ovo značajno ubrzava prekogranične isplate jer čini mnoge srednje stanice suvišnim. Poslovni partneri više nemaju rizik da plaćanja neće biti pokrivena.

Osam banaka će biti na početku. U principu, sve banke i platni servisi koji već imaju račun kod ECB mogu se pridružiti. Ostali servisi bez računa bi trebalo da budu u mogućnosti povezati se preko banaka učesnica. Tako je sistem otvoren i za fintech-e.

Centralna banka zalaže se za vrlo niske naknade: u prve dvije godine svaka transakcija bi trebala imati fiksnu stopu od samo 0,2 centi. Koliko će banke naplaćivati svojim potrošačama – maloprodaji i potrošačima – za novu uslugu, same će odlučiti. Bayle de Jesse očekuje da će troškovi plaćanja općenito pasti ispod trenutnog nivoa.

Indikator

Check Also

CBCG: Trgovina kripto-valutama ima špekulativna obilježja

Kada se u Crnoj Gori priča o kripto-valutama i blokčejn tehnologiji dominantna asocijacija je brza …

Leave a Reply

Your email address will not be published.