Skijalištu Kolašin 1600 nedostaje 250.800 eura da bi se pripremilo za zimsku sezonu

To je navedeno u Informaciji koju je preduzeće Skijališta Crne Gore doo Mojkovac uputilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a koju je danas razmatrala Vlada.

Privredno društvo Skijališta Crne Gore, sa sjedištem u Mojkovcu, osnovano je odlukom Vlade 2. novembra 2017. godine za upravljanje skijalištima Kolašin 1600, Cmiljača, Žarski, Torine, Jelovica, planinski centar Komovi i Eco adventure park Komovi.

Osnivanjem Skijališta Crne Gore, u društvo je unešen i novčani kapital u iznosu od 110.000 eura, od čega je 10.000 eura za osnivački ulog a 100.000 eura za početak poslovanja ovog društva.

Šestosjedna žičara, restoran, škola skijanja…

U informaciji se ističe da, kako je preduzeće osnovano da bi upravljalo budućim skijalištima, odnosno u ovom trenutku skijalištem na lokaciji Kolašin 1600, koje je predviđeno da bude pušteno u rad za predstojeću zimsku turističku sezonu 2018/2019, nametnula se potreba za obezbjeđenjem finansijskih sredstava za stavljanje u funkciju novog skijališta.

“S tim u vezi važno je istaći da će infrastruktura ski centra Kolašin 1600 sa pratećom opremom opsluživati ukupno oko 4,6 km ski staza, na kojima je instalirana jedna šestosjedna žičara. U sastavu skijališta će u predstojećoj zimskoj sezoni poslovati i jedan restoran kapaciteta 400 mjesta, skijašnica za izdavanje ski opreme, a planirano je da bude organizovana i škola skijanja”, navodi se u Informaciji.

S obzirom na strukturu skijališta Kolašin 1600, neophodno je za funkcionisanje skijališta radno angažovati i određeni broj osoba.

“Pored toga, da bi se spremno dočekala predstojeća zimska sezona neophodno je ispuniti i određene preduslove predviđene Zakonom o skijalištima Crne Gore, a takođe je potrebno izvršiti i nabavku dodatne pokretne opreme, a sve kako bi se zaokružila organizacija uspješnog rada skijališta Kolašin 1600”, navode oni.

Iz informacije koju je Skijališta Crne Gore dostavilo ovom Ministarstvu, može se vidjeti da je planiranje sredstava za početak rada skijališta Kolašin 1600 i upravljački rad Skijališta Crne Gore koncipirano kroz dvije faze, od kojih se prva faza odnosi na specifikaciju troškova pripreme zimske turističke sezone 2018/2019, za potrebe stavljanja u funkciju skijališta Kolašin 1600, a druga faza na planirane rashode za redovno poslovanje preduzeća do kraja 2018. godine.

“Priprema turističke sezone 2018/2019, kao i njeno praćenje, zahtijeva određena sredstva i hitno reagovanje u obezbjeđenju istih. Samim tim, troškovi ne zavise isključivo od planiranog prihoda, već su u određenoj mjeri neophodni i fiksni za samo održavanje  sistema žičare, radnih mašina, pripremu ski staza, dobijanje nužnih atesta i sertifikata, obuku sezonskih radnika i slično”, objašnjavaju u ovom preduzeću.

Nadalje objašnjavaju da, s obzirom da je skijaška infrastruktura skijališta Kolašin 1600 sa pratećom opremom, nova i prvi put se stavlja u funkciju, rashodi su planirani samo u nedostajućoj pokretnoj opremi koja nije predviđena ugovorima i investicijam kroz Kapitalni budžet za projekat Kolašin 1600, a sve u cilju stavljanja skijališta u funkciju.

“Rashodi su planirani za parking sistem, nabavku uniformi, nabavku tri vozila, sistema radio veze, nabavku opreme za ugostiteljstvo, opreme za kancelarije, alata i inventara za održavanje, nabavku razglasnog uređaja i izradu info table”, ističu oni.

Druga faza planiranja rashoda do kraja 2018. godine odnosi se na planirane rashode za redovno poslovanje preduzeća do kraja 2018. godine.

“Struktura rashoda se odnosi na bruto naknade za Odbor direktora, projektovane bruto zarade zaposlenih u upravi Skijališta Crne Gore, bruto zarade zaposlenih na skijalištu Kolašin 1600 za 15 dana decembra u 2018. godini, troškove materijala, energije i goriva, trošak marketinga, trošak nabavke jednog vozila i ostale troškove”, navodi se u informaciji.

Shodno navedenom, neophodno je obezbijediti finansijska sredstava za realizaciju obaveza navedenih u prvoj i drugoj fazi realizacije u visini od 250.800 eura, imajući u vidu da preduzeće Skijališta Crne Gore doo raspolaže sa sredstvima u visini od 70.000 eura.

Podsjećamo, država je u projekat Kolašin 1600 ulažila 50 miliona eura.

CdM

Check Also

Cijena nafte biće 100 dolara po barelu početkom sljedeće godine

Investiciona banka “Morgan Stenli” je podigla prognozu cijene nafte za prvi kvartal 2023. sa ranije …

Leave a Reply

Your email address will not be published.