Za godinu u Crnoj Gori platnim karticama plaćeno 653 miliona eura

Da Skandinvci preferiraju platne kartice u odnosu na plaćanje gotovinom, opšte je poznato. Međutim, i u Crnoj Gori, gdje je keš bio dominantno sredstvo plaćanja, sada se situacija mijenja. Kako je saopšteno u Centralnoj banci, samo za godinu u našoj državi je uvećan broj korisnika platnih kartica za skoro 30.000.

Prema posljednjim podacima Centralne banke ukupan broj platnih kartica u Crnoj Gori iznosi 491.530, od kojih je 452.861 debitnih i 38.669 kreditnih kartica.

“Broj platnih kartica na kraju 2017. godine iznosio je 491.530, što u odnosu na podatke o broju platnih kartica za prethodnu godinu (461.299) ukazuje na porast od sedam odsto”. istakli su u CBCG za portal Standard.

Da su naši građani prepoznali važnost platnih kartica, najbolje oslikava podatak da je vrijednost transakcija njima za godinu dana daleko premašila pola milijarde eura.

“Vrijednost transakcija realizovanih platnim karticama, tokom protekle. godine, iznosila je 653,2 miliona eura”, dodaju u Centralnoj banci.

Rast svijesti o platnim karticama, prati i interesovanje građana za e-bankingom.

“Broj korisnika e-bankinga iznosio je 79.535, što je 13% više u odnosu na raniju godinu”, kažu u CBCG.

U Centralnoj banci ističu i da industrija plaćanja, posljednjih godina, doživljava značajne transformacije koje vode inovacijama, a sve zahvaljujući ubrzanom razvoju digitalizacije.

“Digitalizacija i mogućnosti koje ona donosi dovele su do pojave novih pružaoca platnih usluga, novih kanala za pružanje platnih usluga, kao i novih načina plaćanja, što na kraju ima višestruke koristi, kako za same korisnike platnih usluga, tako i za cjelokupno društvo. Nakon implementacije niza novih propisa EU iz oblasti platnog prometa na kojima CBCG trenutno radi, biće omogućeno pružanje još modernijih, učinkovitijih i jeftinijih usluga platnog prometa, kao i bolja zaštita korisnika platnih usluga”, zaključili su u CBCG.

(Standard)

Check Also

I u krizi depoziti stabilni

Dinamika kretanja depozita tokom godine korespondira sa početkom pandemije, kao i lošijim rezultatima turističke sezone, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *