Poreska uprava

Reprogramom poreskog duga prihodovano 42 miliona eura

Poreska uprava (PU) je kroz reprogram poreskog duga do sada prihodovala 42 miliona eura, dok je zbog nepoštovanja zakona ukinuto preko 1.200 rješenja.

“Prema evidenciji uplata obaveza, kroz reprogram poreskog duga je do sada prihodovano je ukupno 41,99 miliona eura, pri čemu je 24,25 miliona naplaćeno tokom prošle godine, a 17,74 miliona tokom ove“, navodi se u saopštenju PU.

Iz PU su kazali da su kompanije kroz reprogram do sada izmirile potraživanja u iznosu od 33,33 miliona eura, pojedinci 5,74 miliona, a javne ustanove 2,92 miliona eura.

„Stopa naplate reprogramirnih obaveza iznosi 71,71 odsto. Kod jednog broja obveznika evidentno je kašnjenje s izmirivanjem reprogramiranih i tekućih obaveza, zbog čega je do sada donijeto preko 1,2 hiljade rješenja kojima se ukidaju rješenja o reprogramu“, objasnili su iz PU.

Ukupna potraživanja obveznika kod kojih su ukinuta rješenja iznose 41,96 miliona eura, pri čemu je osnovni dug 36,28 miliona, a kamata 5,68 miliona eura.

„Imajući u vidu da je ukidanjem rješenja o repogramu ovim poreskim obveznicima dospio ukupan dug, prema njima se u kontinuitetu preduzimaju sve dostupne mjere prinudne naplate. Krajnja mjera predviđena Planom za upravljanje poreskim dugom je predlaganje stečajnog postupka nakon što se isrcrpe svi ostali mehanizmi naplate“, navodi se u saopštenju.

Iz PU su podsjetili da su, od početka primjene Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, Privrednom sudu već podnijeli predloge za otvaranje stečaja kod 42 poreska obveznika.

„Imajući u vidu da će se ovaj mehanizam koristiti za sve obveznike kojima se ukinu rješenja o reprogramu, očekuje se da će u prvom kvartalu naredne godine na inicijativu PU stečaj biti otvoren u oko hiljadu preduzeća“, upozorili su iz PU.

Iz PU su kazali da će se aktivnost ukidanja rješenja o reprogramu, a samim tim i preduzimanja mjera prinudne naplate, nastaviti kod svih obveznika koji ne budu servisirali dospjele obaveze.

Iz PU su podsjetili da je, shodno zakonu, reprogram poreskog potraživanja odobren za 6,86 hiljada poreskih obveznika, sa iznosom osnovnog duga od 160,97 miliona eura i iznosom kamate od 23,75 miliona eura.

„Najvažniji efekat zakona je što je kroz taj mehanizam počela naplata potraživanja višegodišnje starosti od obveznika kod kojih prethodno nije bilo moguće jednokratno naplatiti poreski dug, među kojima je preko sto sa liste najvećih poreskih dužnika“, zaključili su iz PU.

Check Also

Ko kupuje najskuplje stanove u Srbiji?

I pored pandemije, tržište nepokretnosti u Srbiji u posljednjem kvartalu prošle godine beleži rast od …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *