CBCG neće javno saopštavati utvrđene nepravilnosti u bankama

Ni guverner ni CBCG neće javno saopštavati utvrđene nepravilnosti u postupku kontrole i mjere koje se preduzimaju prema bankama koje su predmet supervizije, jer bi to značilo kršenje Zakona o bankama, kao i Pravilnika o tajnosti, navodi se u saopštenju Centralne banke.

“Umjesto toga, CBCG će, savjesnim i profesionalnim obavljanjem svoje supervizorske funkcije, nastojati da oporavi banke sa problemima u poslovanju i, na taj način, doprinese stabilnosti bankarskog sektora i finansijskog sistema uopšte”, ističe se u saopštenju povodom, kako su naveli, povećanog interesovanja medija o stanju u dvijema ranjivim bankama, “a koje je prvenstveno motivisano željom za povećanjem tiraža“.

Što se tiče revizorskih izvještaja, CBCG će, po prijemu svih finansijskih iskaza banaka sa izvještajem spoljnog revizora sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, ih objaviti na svojoj internet stranici.

“Ovo je u skladu sa dosadašnjom praksom da se finansijski iskazi ne objavljuju pojedinačno, već odjednom, za sve banke. Takođe, koristimo priliku da obavijestimo javnost da na internet stranici CBCG postoje nerevidirani kvartalni finansijski izvještaji svih banaka koje posluju u Crnoj Gori, uključujući posljednji sa stanjem na dan 30.09.2018. godine”, stoji u saopštenju.

Podsjetili su da je odlukom o javnom objelodanjivanju od strane banaka propisano da su banke dužne da javno objelodane godišnje finansijske iskaze sa mišljenjem spoljnjeg revizora, dok je Zakonom o bankama propisano da su banke dužne da objave izvještaj revizora u skraćenom obliku u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Crne Gore.

“S tim u vezi, napominjemo da je ovu obavezu ispunilo 14 od ukupno 15 banaka koje posluju u Crnoj Gori. Na navedeni način, javnost je upoznata sa pripremljenim mišljenjima spoljnjih revizora na finansijske iskaze sa stanjem na dan 31.12.2017.godine za 14 banaka. Kada je u pitanju nedostavljenje revidiranih godišnjih finansijskih iskaza od strane jedne banke, CBCG se i prema ovom pitanju odnosi odgovorno. Naime, nakon što smo inicirali i održali više sastanaka sa angažovanim revizorom u predmetnoj banci, cijenićemo na osnovu dodatnih informacija koje očekujemo, da li će mu, u skladu sa Zakonom o bankama, biti data saglasnost za vršenje budućih revizija banaka koje posluju u Crnoj Gori. Dodatno, Centralna banka će sve relevantne informacije o postupanju revizora u konkretnom slučaju dostaviti nadležnom organu na dalje postupanje u skladu sa Zakonom o reviziji.Takođe, Centralna banka će prema navedenoj banci, ukoliko se utvrdi da je odgovorna za nedostavljanje revidiranih finansijskih iskaza u zakonom definisanom roku, preduzeti zakonom propisane mjere”, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

“Najgora prehrambena kriza od 2008.”

Rat u Ukrajini poremetio je transport žitarica i vještačkog đubriva. To je izazvalo najgoru krizu …

5 KOMENTARI

 1. “…nastojati da oporavi banke sa problemima u poslovanju…”- posao CB CG nije da traže investitora i akcionara a da bi se sakrile greške guvernera i licne agende dosadašnjeg najvažnijeg akcionara.

  :…sve relevantne informacije o postupanju revizora u konkretnom slučaju …”- kakvo je ovo skretanje teme. Nije revizor pogrijesio vecć neće, navodno, da izda mišljenje na netačne finansijske izvejštaje a to je vecć podatak za CB CG, koji nije input da ratuje sa revizorom, odnosno revizorima. Pa ne može sve revizije u bankarskom sektoru, i privrednom, raditi njemu voljeni revizori(rke) a po dogovoru. To nije kvalitetna eksterna revizija.

  Neizdavanje mišlljenja revizora je teža ocjena od kvalifikovanog mišljenja i to nikako se ovim nepotpisanim i nepečatiranim dopisom iz CB CG ne možže sakriti.

 2. “…kao i Pravilnika o tajnosti, navodi se u saopštenju Centralne banke.”- ovo je već burleska jer je guverner podmetnuo tunjavom poslušnom Savjetu da početkom mjeseca mijenjaju ovaj pravilnik a kako bi a priori sebe zaštitio da ne mora da bude transaprentan prema javnosti CG.

  Prije deset godina, kad se desila Velika recesija, ministri finansija i guverneri su vidješi zlu uru, precizno i odgovorno sarađivali sa javnošćiu, poštujući činjenicu da im je posao da služe stanovnicima zemlje, posebno nakon kraha koji nisu ni vidjeli da će se desiti, a što im je takođe bio posao. Želim da vjerujem da je svaka sličnost i uporedivost sa našom zemljom, slučajna.

 3. Mila K je potpuno u pravu. Uloga CBCG je da vrši kontrolu Banaka u cilju očuvanja finansijske stabilnosti, a ne da skreće temu na blagovremenost izvještaja eksterne revizije. I kao ne objavljuje guverner izvještaje eksterne revizije dok ne dobije za sve banke. Zakon kaže do 31.maja i tacka, CBCG svjesno krši zakon. O motivima i mnogo kompleksnijoj pozadini može se zaključiti iz današnjeg guvernerovog intervjua Pobjedi… Tužno je… valjda se farsi nazire vise kraj.

 4. Pardon – današnjeg intervjua Duska Knezevica Pobjedi…

 5. Znaci, u redu je objavljivali izvjestaje eksternog revizora, a nije u redu objavljivati izvjestaje o superviziji CBCG? Logicno, postavlja se pitanje koliko su ozbiljni izvjestaji eksternog revizora? A onda je to posebno pitanje i valjda problem za CBCG…

Leave a Reply

Your email address will not be published.