Triglav grupa potvrdila prognozu planirane godišnje dobiti

U prvih devet mjeseci ove godine Triglav grupa je realizovala 69,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđuje prognozu planiranog godišnjeg rezultata.

S obzirom na isti period prošle godine u djelatnosti osiguranja ostvaren je porast premija na svim tržištima i svim segmentima osiguranja (imovina, životna i zdravstvena osiguranja), a povećan je i opseg sredstava klijenata kojim se upravlja.

“U 2018. godini Grupa nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije rasta i razvoja, sa čime su povezane i njene aktivnosti preuzete ove godine. Nadzorni odbor društva je predsjedniku Uprave Andreju Slaparu povjerio naredni petogodišnji mandat i prihvatio njegov prijedlog, te potvrdio mandate članovima Uprave Urošu Ivancu i Tadeju Čoroliju. Lovćen Grupa, koja je dio Grupe Triglav, sa najvećim tržišnim učešćem je i dalje ostala vodeće osiguranje u Crnoj Gori. U poređenju sa jednakim periodom lani Lovćen Grupa je ostvarila rast bruto fakturisane premije od 4 %”, naveli su iz Triglava.

Profitabilno poslovanje

Devetomjesečna dobit prije oporezivanja Triglav grupe iznosi 69,9 miliona eura, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine. Na taj rezultat prvenstveno je uticalo dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja, dok su prinosi od investicija u skladu sa očekivanjima bili niži nego u istom periodu lani.

Rast premija na svim tržištima i segmentima

Grupa je fakturisala 820,2 miliona eura konsolidovane bruto premije, što je za 6% više nego u istom periodu lani. Porast premije je realizovan na svim tržištima Grupe. U Sloveniji je u prosjeku iznosio 5%, a van Slovenije 8%. Udio premije fakturisane na tržištima izvan Slovenije i dalje je jačao za 0,5 postotnih bodova i iznosi 18,3 %. Gledano sa aspekta pojedinih segmenata osiguranja premije osiguranja imovine povećale su se za 6%, premije životnih osiguranja za 1%, a kod zdravstvenih osiguranja je rast premija iznosio 10 %.

Povoljan kombinovani koeficijent

S obzirom na isti period lani neto iznosi za štete su se ove godine povećali (indeks 101), ali njihov rast vidljivo zaostaje za porastom neto prihoda od premija (indeks 106). To se odrazilo u poboljšanom kombinovanom koeficijentu Grupe, koji je nakon trećeg tromjesečja iznosio povoljnih 92,4 % (lani 94,5 %).

Niži prinosi od finansijskih investicija

Krajem septembra 2018 Grupa je raspolagala sa 3,1 milijardom eura finansijskih investicija, koje su u skladu s investicijskom politikom dobro raspršene i uglavnom usmjerene na područje eura. Prinosi od njih (bez prinosa investicija osiguranika životnih osiguranja koji preuzimaju investicioni rizik) su se u poređenju sa istim periodom lani smanjili za 19 %, što je zbog prošlogodišnjih jednokratnih događaja i nastavka niskih kamatnih stopa očekivano.

“Triglav grupa se razvija i raste organski, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje se aktivnosti preuzimanja. Ove godine je potpisala ugovore o kupovini društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja, o kupovini slovenačkog društva za upravljanje ALTA Skladi te o kupovini preostalog udjela od 28,1 % društva Skupna pokojninska družba, koje djeluje na slovenačkom tržištu dobrovoljnih dodatnih penzijskih osiguranja”, saopšteno je iz Grupe.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: “Sa poslovanjem u devet mjeseci ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata. Triglav grupa je finansijski čvrsta, posluje profitabilno i bezbjedno te sa timom od preko 5100 saradnica i saradnika dosljedno sprovodimo razvojne aktivnosti koje smo zacrtali. Kao potvrda navedenog je i ovogodišnji visok rejting »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom od strane rejting agencije S&P Global Ratings”. 

Na sjednici 14. 11. 2018. godine Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav imenovao je Andreja Slapara za predsjednika Uprave u narednom petogodišnjem mandatu. Andrej Slapar obavlja funkciju predsjednika Uprave od maja 2013. godine. Njegov naredni petogodišnji mandat počinje 12. 11. 2019. Dalje, Nadzorni je odbor prihvatio prijedlog predsjednika Uprave i ponovo za člana Uprave Zavarovalnice Triglav imenovao Uroša Ivanca i Tadeja Čorolija. Na funkciju članova Uprave stupili su u julu 2014. godine, s time da naredni mandat Urošu Ivancu počinje 15. 7. 2019., a mandat Tadeja Čorolija stupa na snagu 30. 7. 2019. godine. Igor Stebernak, predsjednik Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav, rekao je: »Nadzorni odbor pozitivno ocjenjuje rad Uprave društva. Saradnja i međusobno povjerenje Uprave i Nadzornog odbora su dobri. U ime Nadzornog odbora želim Upravi društva mnogo uspjeha kod postizanja strateških ciljeva Triglav grupe.«

Lovćen Grupa lider na crnogorskom tržištu uz rast premije 4 %

Rezultati poslovanja Lovćen Grupe koju čine (Lovćen osiguranje, Lovćen Auto i Lovćen životna osiguranja) u prvih devet mjeseci 2018. godine, govore da je Grupa ostvarila rast bruto fakturisane premije od 4 % u odnosu na isti period prethodne godine.

Tržišni udio Lovćen grupe na crnogorskom tržištu osiguranja u prvih devet mjeseci 2018. godine je 38,2%. Udio Lovćen osiguranja u neživotnim osiguranjima na tržištu osiguranja u Crnoj Gori je 42.8%, a udio Lovćen životnih osiguranja u  cijelokupnoj premiji životnih osiguranja Crne Gore je 14,2% i bilježi rast od 3,5 procentna poena.

Dobro poslovanje odrazilo se i na tržišni udio, pa je Lovćen osiguranje tradicionalno prvo na crnogorskom tržištu.

I u trećem kvartalu 2018. nastavljamo istim trendom i time opravdavamo povjerenje naših klijenata. Zadovoljni smo rezultatima i vjerujemo da smo ostvarili očekivanja naših osiguranika, kako na području ponude osiguranja, tako i na području procjene i likvidacije šteta. Naši osiguranici i njihove potrebe su i dalje u fokusu našeg poslovanja. Za ovakav uspjeh zaslužnu su i naši zaposleni, kojima još jednom želim zahvaliti na trudu”, kazao je Matjaž Božič, izvršni direktor Lovćen osiguranja AD.

Check Also

Zapadni Balkan: Najviše penzije u Hrvatskoj i Crnoj Gori, najniže u BiH i Srbiji

Mnogi penzioneri u zemljama regije Zapadnog Balkana spadaju u dio populacije koja živi u dosta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *