Radunović: Dogodine prednost zaduživanju na domaćem tržištu

Sve obaveze u narednoj godini će se nesmetano servisirati. Za otplatu duga tokom 2019. biće korišćeni depoziti ostvareni u tekućoj godini, koji se procjenjuju na 180 do 200 miliona eura. Vlada će prednost prilikom zaduživanja dati domaćem tržištu i izdavanju lokalnih obveznica. Druga garancija Svjetske banke zavisiće od naših rezultata reformi u upravljanju javnim finansijama, tržištu rada, penzijskom i finansijskom sektoru. Od Svjetske banke se očekuje do 15 miliona eura kredita za smanjenje prekobrojnih u državnoj administraciji, kazao je u intervjuu Pobjedi ministar finansija Darko Radunović.

POBJEDA: Hoće li moći nesmetano da se otplaćuju rate javnog duga koje budu dospijevale dogodine?

RADUNOVIĆ: Dospjele obaveze će se nesmetano servisirati tokom 2019. godine. Vlada će u 2019. nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta obezbijediti u cilju otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda i finansiranja kapitalnog budžeta, prvenstveno izgradnje prioritetne dionice auto-puta.

U toku 2019. godine, ukupne obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 373,6 miliona eura, dok će otplata kamate i drugih troškova iznositi 95,75 miliona. Takođe, ukupna obaveza po osnovu otplate obaveza iz prethodnog perioda iznosi 18,5 miliona.

Za otplatu duga tokom 2019. godine biće korišćeni depoziti ostvareni u 2018. godini, koji se procjenjuju u iznosu od 180 do 200 miliona.

POBJEDA: Prilikom novog zaduženja koje tržište će imati prednost?

RADUNOVIĆ: Tokom 2019. sredstva za finansiranje budžeta će biti obezbijeđena iz postojećeg depozita, kao i zaduženjem na finansijskom tržištu, prvenstveno u okviru već postojećih ugovora, poput ugovora o kreditu za auto-put Bar Boljare, prioritetnadionicaSmokovac-Uvač Mateševo.

Pored kredita za auto-put i ostale razvojne projekte, u cilju obezbjeđivanja nedostajućih sredstava u 2019, prednost će se dati domaćem tržištu i izdavanju lokalnih obveznica, sa različitim periodima otplate. Takođe, u obzir dolaze komercijalni aranžmani sa domaćim bankama, zavisno od interesovanja banaka i uslova pod kojima će se sredstva obezbjeđivati.

POBJEDA: Da lije već izvjesno da će Crna Gora dobiti i koliku garanciju Svjetske banke za novo zaduživanje?

RADUNOVIĆ: Crna Gora, u cilju dobijanja druge garancije Svjetske banke za razvojnu politiku, sprovodi reforme u dva stuba koji se odnose na jačanje fiskalne održivosti i ukupne finansijske otpornosti ekonomije. Budući da se reforme sprovode u više oblasti, od upravljanja javnim finansijama, preko tržišta rada i penzijskog sistema, do reforme finansijskog sektora, sprovođenje tih reformi će uticati na dobijanje druge garancije Svjetske banke. Cilj dobijanja garancije je da Crnoj Gori obezbijedi povoljna
sredstva za refinansiranje dijela javnog duga koji dospijeva 2020. godine. Naš plan je da se navedena garancija (PBG2) odobri od strane Svjetske banke do trećeg kvartala 2019. godine, a dinamika i kvalitet sprovedenih reformi predviđenih za dobijanje PBG2 uticaće i na izvjesnost njenog dobijanja.

POBJEDA: Koliku podršku Crna Gora očekuje od Svjetske banke za rješavanje tehnoloških viškova u državnoj administraciji?

RADUNOVIĆ: Kao guverner Crne Gore u Svjetskoj banci, tokom godišnje skupštine Svjetske banke u Indoneziji i sastanaka sa predstavnicima ove međunarodne razvojne institucije, apostrofirao sam važnost projekta optimizacije državne uprave baš kao jedne od reformi važne za dobijanje druge garancije Svjetske banke za razvojnu politiku i istakao značaj kreditne podrške Svjetske banke u ovom procesu. Kreditna podrška se ne bi odnosila samo na tehnološke viškove, već bi imala i širi smisao, obezbjeđujući podsticaje da zaposleni iz državne administracije koji su proglašeni tehnološkim viškom nađu zaposlenje u realnom sektoru, prvenstveno kroz preduzetničku aktivnost. Kreditna podrška Svjetske banke za navedeni projekat iznosila bi do 15 miliona eura.

(Cijeli intervju pročitajte u današnjoj Pobjedi)

Check Also

U Herceg Novom do sada ostvareno 86 odsto turističkog prometa

U Herceg Novom trenutno boravi 27.766 gostiju i upoređujući sa istim datumom iz 2019. to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *