Oglasi za posao: Erste banka zapošljava Samostalnog finansijskog savjetnika

Samostalni finansijski savjetnik

Organizaciona jedinica: Sektor privrede, Direkcija za velike kompanije, javni sektor i specijalizovana finansiranja

Nadređeno radno mjesto: Direktor Direkcije za velike kompanije, javni sektor i specijalizovana finansiranja

SADRŽAJ POSLA / ODGOVORNOSTI

PRODAJA:

 • Aktivna briga o inteziviranju saradnje sa postojećim klijentima uz održavanje redovne komunikacije najmanje 2 puta godišnje.
 • Aktivan rad na proširenju baze novih klijenata u skladu sa strategijom Sektora.
 • Odgovara za ostvarivanje postavljenih ciljeva
 • Vodi računa o ostvarenoj saradnji sa svakim klijentom iz svog portfelja i preduzima korake za inteziviranje saradnje: u dijelog platnog prometa, prodaji kreditnih i ostalih proizvoda banke, cross sellingu na nivou klijenta i u saradnji sa ostalim prodajnim službama banke.
 • Odgovornost za uredno podmirenje obaveza klijenata prema Banci i ispunjavanje svih ugovorenih uslova.
 • Lično se angažuje u pogledu reklamacija klijenata i rješava problem u komunikaciji sa drugim sektorima.
 • Dobro poznavanje projektnog finansiranja i drugih oblika specijalnog finansiranja.
 • Realizacija cross-border aranžmana.

UPRAVLJANJE VLASTITIM PORTFELJOM:

 • Snosi odgovornost za lične rezultate i nivo kvaliteta usluga prema klijentima.
 • Prepoznaje pozitivna i negativna kretanja u svom portfelju i preduzima adekvatne poslovne aktivnosti.
 • Usmerenost na unapređenju saradnje sa klijentima veće kreditne izlozenosti i višeg nivoa prihoda u okviru definisane segmentacije organizacione jedinice kojoj pripada.
 • Komunicira sa klijentima o dostavljanju potrebne dokumentacije.
 • Stara se i odgovoran je za prikupljanje instrumenata obezbjeđenja, provjeru ispravnosti dokumentacije i upisu založnih prava Banke u saradnji sa Službom pravnih poslova.
 • Prati otplatu kredita i kontaktira klijente u pogledu redovne otplate kredita.

PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE:

 • Izrađuje potrebne izvještaje u skladu sa potrebama poslovanja i na zahtjev nadređenih lica.

OSTALO:

 • Proaktivno sarađuje s ostalim organizacionim jedinicama u Banci i ostalim subjektima, posreduje između komitenta i usluga Erste Grupe.
 • Ostali poslovi po nalogu nadređenih lica.

USLOVI:

 • VSS – Ekonomsko usmjerenje;
 • 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje bankarstva u cjelini;
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • Poznavanje proizvoda Banke (prvenstveno kreditnih proizvoda i procesa njihovog odobravanja).
 • Odlično poznavanje proizvoda namjenjenih velikim preduzećima, analize finansijskih izvještaja, bonitetne analize, ocjene investicionih projekata.
 • Engleski jezik – aktivno znanje u govoru i pismu.
 • Aktivna prodaja, odgovornost, organizacione sposobnosti, sposobnosti pregovaranja, komunikativnost, pouzdanost i preciznost, timski rad.
 • Mogućnost rada u stresnim situacijama.

Ostalo: Probni rad 6 mjeseci.

BIĆE KONTAKTIRANI SAMO KANDIDATI KOJI UĐU U UŽI IZBOR
Prijave slati na mail adresu: [email protected]
Rok za prijavu do: 17.11.2018

Check Also

Na novom spisku Centralne banke više blokiranih kompanija

Centralna banka (CBCG) objavila je danas novi spisak preduzeća sa blokiranim računima, na kojem se …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *