Komercijalna banka proslavila 25 godina postojanja (foto, video)

Komercijalna banka AD Podgorica sinoć je u Hotelu Centerville proslavila 25 godina postojanja. Na svečanosti povodom jubileja prisustvovao je veliki broj gostiju i zvanica a prisutima su se obratili predsjednik izvršnog odbora Komercijalne banke Vladimir Medan, glavni i izvršni direktor i član Odbora direktora Komercijalne banke Mirko Marojević,  izvršna direktorka Volvox-a Mila Milović i studentkinja Anđela Vlahović.

Predsjednik izvršnog odbora Komercijalne banke Vladimir Medan, kazao je da dvadeset pet godina poslovanja za istoriju nije mnogo, ali za jednu banku je sigurno jedan dovoljan period u kojem možemo da se uvjerimo šta jedna banka može, šta banka želi i šta je banka do sad uradila i ispunila prema svojim klijentima.

“Ono sto danas mozemo reci jeste da Komercijalna banka Podgorica, više nije Komercijalna banka Budva, gdje je dugo godina bilo sjedište banke. Banka je promišljajući o budućnosti, promišljajući o tome kako da se približi klijentima, odnosno vama, kako da približi naše usluge i da vam bude dostupnija, ove godine je donijela odluku da svoje sjedište preseli u Podgoricu i ovo je upravo taj trenutak kada želimo zajedno sa vama da zvanično podijelimo i taj trenutak preseljenja banke u Podgoricu. Zelimo da i u narednom periodu, ne 25 nego narednih 100 godina budemo sa vama, jer mi bez vas nismo ništa. Banka jesu ljudi, banka jesu klijenti. Mi smo tu da pokušamo da prepoznamo koji su vasi interesi, koji su interesi naših klijenata, da u skladu sa tim interesima prilagodimo svoje poslovanje, priđemo vama i na najbolji i najefikasniji nacin pruzimo sve bankarske usluge. Kako one tradicionalne, jer moramo imati u vidu da nekada trčimo za novim proizvodima, novim stvarima, sto jeste u korak s vremenom i svijetom i to je ono sto Komercijalna banka radi svaki dan. Ali ono sto Komercijalna banka želi da bude drugacija od ostalih, jeste da prepozna svakog od vas, da prepozna svakog svog klijenta, da mu pridje i da pokuša artikulisati sta je to interes klijenta i da u skladu sa tim interesima pokuša prilagoditi svoje proizvode, svoje poslovanje, u skladu sa tim kako na najbolji nacin izvršiti uslugu, obaviti uslugu, a da svi budu zadovoljni, prvashodno klijenti. Jer, sta je bankarstvo? Bankarstvo nije ništa drugo do krvotok jedne ekonomije. Bankarstvo treba da obezbijedi ono sto šte vi vašim radom ostvarili, vašu trgovinu, vašu gradnju, vašu proizvodnju na brz i efikasan nacin da transferišemo tamo gdje vi to zelite. S druge strane da budemo jedna sigurna luka, da ćete vi ono sto vam je u krajnjoj liniji najbitnije, sem zdravlja naravno, vaš kapital, vaš novac, drzati na sigurnom mjestu, biti u mogućnosti da s njim raspolazete u svakom trenutku bez ikakvih ogranićenja i da tu uslugu jeftino i brzo mozete realizovati preko Komercijalne banke”, kazao je Medan.

On je dodao da su u Crnoj Gori imali značajan rast u toku 2018 godine, te su ostvarili rast preko 8 posto, kako ukupne aktive tako i rasta depozita.

“Što znaci da, poslovne odluke koje smo donosili u posljednjih godinu dana su bile prave, jer ste vi to prepoznali. Vi ste prepoznali jer ste dio svojih aktivnosti premjestili u Komercijalnu banku i povjerili da bankarske usluge za vas obavlja Komercijalna banka. Sem ovog što smo sjedište preselili u Podgoricu, mi imamo deset filijala na teritoriji Crne Gore. Upravo na način da bismo se približili svakom privredniku, svakom fizičkom licu, u svakom značajnijem gradu Crne Gore i upravo bili u mogućnosti da prepoznamo vaše interese, vaše želje. To je ono na čemu mi zelimo da budemo drugaciji od ostalih, da pružimo najkvalitetniju, najsavremeniju bankarsku uslugu, od najnovijih i najsavremenijih vidova elektronskog bankarstva, platnog prometa, kartičarstva, ali prije svega da zadrzimo ljudsko lice, ljudsko lice koje prepoznaje vas, klijenta banke i to je ono po čemu želimo da budemo drugaciji od drugih na ovom tržištu i na taj način pokušamo da zadobijemo vaše povjerenje, jer povjerenje je sve. Banka bez povjerenja ne postoji. Mi upravo želimo da gradimo imidž banke koji prepoznaje svakog od vas i koji prepoznaje banku kao svog pouzdanog partnera”, kazao je Medan.

Glavni i izvršni direktor i član Odbora direktora Komercijalne banke Mirko Marojević podsjetio je  da je Komercijalna banka osnovana kao filijala Komercijalne banke AD Beograd, da bi početkom 2003 godine nakon dobijanja licence Centralne banke Crne Gore nastavila samostalno da posluje sa istim imenom od osnivanja.

“Sa ponosom ističemo svoju pripadnost grupaciji Komercijalne banke AD Beograd, veoma respektabilnoj bankarskoj grupaciji, koja ima snagu aktive mjereno iznosom koji se približava 4 milijarde eura. Kroz svoje poslovanje u prethodnih 25 godina, Komercijalna banka je predstavljala značajan faktor u finansijskom sektoru Crne Gore, pružajući snažan doprinos ekonomskom razvoju, jednako orijentisana u svom poslovanju sa privredom i fizičkim licima, uz značajnu saradnju sa Vladom Crne Gore kroz trgovinu obveznica i kreditne aranžmane. Naša banka je, izmedju ostalog, kao i cijeli bankarski sektor u svom poslovanju prolazila kroz uspone i padove, od kojih je najveći izazov predstavljala ekonomska kriza koja je bila veoma zahtjevna i za mnogo veće ekonomije od naše, kao i za velike globalne bankarske sisteme”, kazao je Marojević.

Ipak, kako je dodao, polazeći od snažne podrške matične banke u vidu visoke kapitalizovanosti , sa ponosom ističu koeficijent solventnosti, kao glavni kriterijum sigurnosti banaka po kom se i danas svrstvaju u sam vrh na trzištu Crne Gore a značajno vise od prosjeka bankarskog sektora i dvostruko više od minimalnog iznosa predvidjenog zakonom.

“Prije par godina započeli smo sa sveobuhvatnom transformacijom banke, koja je podrazumijevala zaokret u poslovanju, rješavanje problematičnih plasmana, uz neodloznu modernizaciju servisa, proizvoda i usluga, povećanje efikasnosti, jačanje kadrovskog potencijala, optimizaciju troskova, zatim generisanje rasta baze klijentima, uslovima veoma izražene bankarske konkurencije. Međutim, sa snažnom podrškom matične banke uz jasnu viziju i strategiju koju smo oživjeli kadrovskim potencijalom i građenjem timskog duha, poslovanje Komercijalne banke je u zadnje dvije godine karakterisao zapažen uspjeh u svim segmentima, stvarajući jako dobru osnovu za nastavak pozitivnog trenda koji traje već deseti kvartal zaredom. Ukupan kreditni portfolio na nivou banke u poslednje dvije godine bilježi rast od 35 posto, dok je portfolio od dobrih kredita povećan preko 50 posto. To je istovremeno praćeno snažnim smanjenjem loših kredita sa 20 na današnjih ispod 5 posto, pri čemu se svrstavamo u banke na tržištu sa procentom loših kredita znatno manjim od prosjeka. Cijeneći sigurnost banke, klijenti su u poslednje dvije godine nastavili ukazivati povjerenje kroz ostvareno povećanje deponentske banke za preko 30 odsto, pa na taj nacin predstavljamo sigurnu luku nasih depozitara kreirajući naš koeficijent likvidnosti značajno boljim takođe od prosjeka bankarskog trzista”, dodao je Marojević

Banka će, kako je kazao, u tekućoj godini ukupno odobriti oko 50 miliona novih kredita, a kroz značajnu kreditnu podršku velikog broja investicionih projekata doprinosi otvaranju novih radnih mjesta.

“Želim pomenuti doprinos koji dajemo kroz stambene kredite preko kojih je blizu 1000 naših klijenata rješavalo stambena pitanja. Svjesni neophodnosti da svaki rast bude praćen razvojem, vrlo uspješno smo odgovorili standardima savremenog bankarskog poslovanja, pa smo posebnu pažnju posvetili tome da našim klijentima kroz digitalizaciju ponudimo najsavremenije verzije mobilnog bankarstva, elektronskog bankarstva, te široku paletu ostalih proizvoda i usluga. Sa druge strane, uspjeli smo obezbijediti visok stepen efikasnosti, tako da se odobrenje i reazlizacija odredjenih kredita izvršava mjerena satima. Sve ovo radimo iz uvjerenja da uspjeh uvijek zavisi od lojalnosti postojećih klijenata i atraktivnosti za nove. A kako nam je u tekućoj godini povjerenje ukazalo blizu 2000 novih klijenata, nemamo sumnju da je preoznata naša atraktivnost”, kazao je Marojević..

Izvršna direktorka Volvox-a Mila Milović kazala je da poslovne veze i poslovni odnosi sa nekim komapanijama i sa nekim ljudima su prosto neraskidivi.

“Oni traju i bez nas i bez naših odluka. Oni kao da nemaju početak i da im se ne vidi kraj, jednostavno traju dugo. Neki od vas su se rodili kada je počela Komercijalna banka sa radom. Ja sa ovom bankom sarađujem od samog osnivanja. Sarađivala sam sa svim menadžerima i svim njihovim timovima, 25 godina pratila sve te ljude koji su stvarali banku, uspješno je vodili i mogu da kažem da je to banka koja je uvijek bila u grupi visokoprofitabilnih, vidsokolikvidnih a nadasve jako solventnih i stabilnih banaka. Imam 40 godina staža od čega 20 godina u bankarstvu i sve te godine mi daju za pravo da mogu večeras iz vizure bankara, privrednika, klijenta ove banke, sa sigurnošću reći da danas Komercijalna banka AD Podgorica ima jedan snažan tim ljudi koji tu svoju snagu dokazuju visokim strućnim bankarskim znanjem, dokazuju posebnim senzibilitetom koji imaju prema našim projektima a time i uspješnim biznisima, dokazuju predanim odnosom prema radu i prema klijentima, dokazuju pristojnošću i velikim stepenom kulture. U to ime, svjesna da kadrovski potencijal čini najveću vrijednost svake kompanije, ne samo banke, želim da kažem akcionarima i vlasnicima, predstavnicima Komercijalne banke AD Beograd, da zaista na ovaj današnji tim svojim mladih, perspektivnih ljudi, mogu biti i te kako ponosni”, kazala je Milović.

Studentkinja Anđela Vlahović,  poželjela je banci da uvijek bude korak ispred, da prepozna zahtjeve tžzišta, da ponudi visokokvalitetne proizvode, implementira savremene tehnologije i nove servise, povezuje ljude i projekte, doprinoseći na taj način kako sveukupnom drustvenom prosperitetu i poslovnom uspjehu.

“U nastojanju da jaz izmedju usvojenih teorijskih znanja stečenih tokom studija i poslovnih vještina koje privredni subjekti iziskuju na trzištu rada, bude sveden na najmanju moguću mjeru, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore i Komercijalna banka uspostavili su saradnju. Zahvaljujuci istoj bila sam u prilici da nakon završetka osnovnih akademskih studija u ovoj banci odradim dvomjesečnu praksu uz mogućnost odabira sektora. Shodno tome, opredijelila sam se za sektor upravljanja rizicima. Tokom prakse bila sam u prilici da ostvarim prve korake sa bankarskim sistemom, a zahvaljujuci svakodnevnoj komunikaciji sa izuzetno stručnim, profesionalnim, fleksibilnim, kooperativnim i prijatnim zaposlenima, steknem široku lepezu znanja, poslovnih vještina i realnog iskustva”, kazala je Vlahović.

Kako je bilo na svečanosti povodom 25. rođendana banke pogledajte u foto galeriji:

Check Also

Most Verige bi ugrozio status Kotora

Stručnjaci za zaštitu kulturnih dobara upozoravaju na moguće posljedice gradnje mosta Verige, ali i da …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *